14 november 2008

Kära missionsvän!

Den här veckan har Missionsbilagan, en bilaga till Sändaren, distribuerats till alla prenumeranter. Alla församlingar har via sin ordförande, pastor eller diakon, fått del av Informationsutskicket från Missionskyrkan, där mycket material finns inför missionsinsamlingen, som pågår från första Advent till Trettondedag jul.Ta del av det material som producerats och beställ hem Missionsbilagan med temat för insamlingen ”En HEL värld – Utmaning Kongo”. Materialet kan även hämtas här på vår hemsida.Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Ja, Kongo är verkligen en utmaning på många olika sätt, andligt, politiskt, socialt och ekonomiskt. Förra veckan rapporterade vi något från de båda Kongo, där jag varit bl a med vår ekonomichef Samuel Borg efter att ha mött ansvariga för systerkyrkorna i de båda Kongo och diskuterat kyrkornas ekonomi och förvaltning och hur vi kan stödja varandra i missionsuppdraget.

Ländernas och kyrkornas ekonomi har under lång tid varit ett bekymmer, men nu finns positiva signaler, åtminstone från Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, som under 2007 fick en 35 %-ig ökning av kollekter och offer från församlingarna till det gemensamma, nationella arbetet. Och ökningen har fortsatt även under 2008.

Det är knappast så att kongoleserna fått det bättre ekonomiskt och att det därför kommer in mer pengar, men medlemmarna har fått större förtroende för hur kyrkan förvaltar de gemensamma resurserna. Och nu tar man tag i alla eftersläpande löner till 456 pastorer och evangelister under de senaste 20 åren. Stora summor kommer att betalas ut, med stöd från de nordiska systerkyrkorna, något som ska vara klart innan 100-årsjubileet för den svenska missionen nästa sommar. Visst vore det fantastiskt om Evangeliska kyrkan i Kongo kunde gå in i det andra århundradet av sin existens och lämna alla skulder bakom sig för att kunna satsa ännu mera framåt! Det är alla dessa utmaningar i kyrka och samhälle vi får vara med om att stödja via våra gåvor i samband med Annandagsinsamlingen. 

Stödkonsert för kristna indier
Nästa helg, lördagen den 22 november kl. 18.00, genomförs också en stödkonsert i Immanuelskyrkan, Stockholm, för indiska kristna med anledning av förföljelserna i delstaten Orissa, som vi rapporterat om i några tidigare veckobrev. Oron fortsätter och ytterligare en av HCCs pastorer har blivit utsatt för våld.

Ett av de kommande veckornas förbönsämnen handlar om Japan. Vi har i ett tidigare veckobrev i höst nämnt om vår senaste missionär i Japan, Tima Sheiakh. I detta veckobrev får vi en hälsning från Oskar Johansson som under det här läsåret är utsänd som volontär i samarbete mellan Missionskyrkan och Södra Vätterbygdens folkhögskola till den Japanska Förbundskyrkan (NSKK).

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Skapelsefeber 2008 - klimat och fredKlimatets konsekvenser för konflikter i världen står i fokus under Kyrkornas globala vecka 2008, 16-23 november, som firas i lokala församlingar och organisationer över hela landet genom gudstjänster, filmvisningar, aktioner på stan och mycket mera. Information finns på www.skr.org/globalaveckan


Dop i Kojima-församlingen, Japan

Jag blir alltid så glad när jag påminns om att vi i Kristus är delar av en världsomspännande familj. Extra glad blir jag när jag får nåden att närvara vid välkomnandet av ett nytt trossyskon, både första gången någon säger att de tror på Kristus som Herre och Frälsare och sedan när de tar steget att följa honom i dopet.

För en vecka sedan hade jag förmånen att få närvara vid en dopgudstjänst i Kojima Missionskyrka. Det var den yngste sonen i min värdfamilj som nu hade tagit beslutet att följa Jesus.

Inför gudstjänsten hade jag och hans familj övat in en japansk lovsång vars budskap är att det endast finns en väg till himmelen och det är Jesus Kristus. Kvällen innan fick jag sången översatt och transkriberad från de japanska tecknen till våra latinska bokstäver. Vi framförde sången som ett preludium till dopakten. Dopet var i form av begjutning, något som jag tidigare huvudsakligen förknippat med barndop. Församlingens pastor tog vatten från dopfunten och lade det på min ”värdbroders” huvud tre gånger, en i Faderns, en i Sonens och en i den Helige Andens namn. I samband med dopet delade både den döpte och hans släkt sina vittnesbörd med församlingen. Efter dopakten firade hela församlingen nattvard tillsammans.

Det är alltid en förmån för mig att få vara med vid dop och nattvard. Gud heliga närvaro blir mer påtaglig, och jag tycker mig ana en doft av Himmelriket.

Guds välsignelser över er
Oskar Johansson

 
Missionskyrkans förbönskalender

16 november
Övre Norrlands distrikt
Just nu anmäler sig tonåringar i Övre Norrlands distrikt till nyårslägret på SMU Fjällgård i Hemavan. I Hemavan planeras också en satsning på turistmission och bibelskola med start hösten 2009. Be för nyårslägrets tonåringar och satsningen på turistmission och bibelskola i Hemavan.

Kongo Kinshasa
Be att de kristna i Nedre Kongo skall kunna fatta nytt mod och vittna om Jesus Kristus i ord och gärningar. Många av dem lever i ett trauma efter det våld som sekten "BUNDU DIA KONGO" förorsakade i västra Kongo under våren 2008.

23 november
Framtidens evangelister
I mer än tio år har ett 50-tal unga människor samlats årligen till en tredagarskonferens under devisen “Framtidens evangelister”. Be om Herrens påtagliga närvaro vid årets samling och att deltagarna får inspiration och glädje i sin tjänst att hjälpa andra att komma fram till en personlig tro på Jesus Kristus.

Japan
För första gången på 15 år sänder Missionskyrkan en ny missionsarbetare till Japan, pastor Tima Sheiakh, som under hösten introduceras i landet och kyrkan och påbörjar sina studier i japanska. Be att anpassningen till den japanska kulturen går bra och att hon får en god ingång i Förbundskyrkans arbete.
 


Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se

Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.seså görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.

Svenska Missionskyrkan