14 februari 2007

Kära missionsvän!

För några veckor sedan kom vi med en ny layout till veckobrevet. Vi har fått många uppmuntrande reaktioner. Nu blir veckobrevet mer läsvärt, säger man, och mer lämpat att sätta upp på kyrkornas anslagstavlor.

Den första reaktionen på nya veckobrevet fick vi från vår missionär Maria Lorentzon i Brazzaville. Hon satt på kyrkans kontor i Bacongo och eftersom man just då hade ström, lyckades hon ta ut mailet och den bifogade filen bara någon minut efter att det sänts. Så vi fick snabb respons!

Maria är en av våra missionärer som gör en viktig insats i Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville. Hon arbetar tillsammans med förre riksbankschefen Joseph Mandzoungou för att få ordning på kyrkans administration, en förutsättning för att kyrkan ska kunna utföra sitt uppdrag i det kongolesiska samhället, där det finns stora utmaningar. Evangeliska kyrkan är engagerad i pionjärevangelisation, utbildning, HIV-Aids, humanitärt arbete och mycket mer.

I det här veckobrevet får vi information om MUL-kursen, som till hösten går till Kongo Kinshasa. Vi får också information från Moravakyrkans synod i Nicaragua, som för ett par veckor sedan valde Cora Antonio som superintendente, första kvinnan som föreståndare i kyrkan.

Kommande helgen samlas Förbundskyrkan i Ecuador till årskonferens, då man bland annat kommer att samtala om hur man på bästa sätt ska kunna arbeta bland latinamerikanska invandrare i Spanien. Här finns vi från Svenska Missionskyrkan med i samtalet och planeringen.

Slutligen: Nästa vecka börjar fastan, en tid då vi utmanas av systerkyrkorna att gå in i bön och fasta för vårt gemensamma missionsarbete världen över.

Bertil Svensson
missionssekreterare


Tillbringa hösten 2007 i två världar
- Kongo och Sverige!

Läs och lär under tolv veckor på Lidingö Folkhögskola. Res och lär under fem veckors studieresa i Kongo Kinshasa. Om du går MULkursen, Mission, Utveckling, Lärande, i höst får du vara med om detta. Du får möjlighet att arbeta med frågor som

- Vad är bistånd och mission?
- Vad har evangeliet med mänskliga rättigheter att göra?
- Vad kan jag göra för att skapa förändring?

Kursen vill sätta in kyrkans och biståndsorganisationers arbete i ett sammanhang och erbjuder möten med kyrkans arbete. Du får dessutom lära känna Kongos kultur i olika former samt möta företrädare för samhället.

MUL är för dig som är intresserad av mission och internationella
relationer. Du vill kanske satsa mer aktivt på opinionsbildning eller funderar på tjänst som missionsarbetare eller biståndsarbetare.

Vill du veta mer? Besök
www.lidingo.fhsk.se
eller ring 08 – 636 23 20!


Cora Antonio
första kvinnan som ledare för Moravakyrkan i Nicaragua


Det är 158 år sedan den Herrnhutiska Brödramissionens
första missionärer kom till Bluefields på Nicaraguas Atlantkust och startade det arbete som mer än hundra år senare
skulle bli Moravakyrkan i Nicaragua.

I slutet av januari 2007 höll Moravakyrkan sin fjortonde synod
som självständig kyrka. Synoden hålls vart tredje år och då väljer man styrelse och föreståndare för kyrkan, superintendente.

Cora Antonio heter den nya föreståndaren för Moravakyrkan i
Nicaragua. Efter en lång och utdragen valprocedur hade hon,
som första kvinnliga kandidaten, fått kvalificerad majoritet och valts till ny ledare för kyrkan.

Cora Antonio är miskito-indian och föddes i byn Krukira för 45 år sedan. Hennes pappa är skomakare och hennes mamma
innehar än idag ett bageri. Cora deltog redan som sextonåring i den samlade indianrörelsen Misurasatas ungdomssektion och även i Moravakyrkans ungdomsorganisation. Bara nitton år gammal gifte hon sig, men blev änka sju år senare och ensam mor till tre barn.

I början av 1990-talet kom Cora med i Moravakyrkans styrelse. Det var då samarbetet med Svenska Missionskyrkan inleddes och missionär Arne Norman var med och byggde upp det studiearbete som så småningom blev Moravakyrkans Teologiska Seminarium med nytt studiecentrum i Puerto Cabezas ute på Atlantkusten.

Cora Antonio har fortsatt att engagera sig både i kyrko- och
samhällsfrågor. Under senare år har hon dels jobbat aktivt i det HIV/AIDS-förebyggande arbetet på Atlantkusten och dels verkat intensivt inom Moravakyrkan. Tillsammans med Missionskyrkan har två viktiga projekt genomförts med Cora som projektledare. Det ena gäller kapacitetsuppbyggnad för
lokala ledare inom kyrkan, med betoning på kvinnorna. Det andra ett projekt för organisationsförstärkning och strategisk planering. Nu får hon som superintendente vara med att
sätta planeringen i verket.

Bertil Widén
Latinamerikasekreterare


Förbönskalendern

18 februari
Kyrka-idrott
Kontakten med en av landets stora ungdomsrörelser - idrottsrörelsen - är en viktig del i Missionskyrkans och SMU:s satsning för ungdomar. Idrottskonfirmation har blivit ett
begrepp på flera platser.

Be för dem som aktivt arbetar för kontakten mellan lokala kyrkor och idrottsföreningar.

Kongo Brazzaville
Kongokyrkan arbetar för pionjärevangelisation i de norra
delarna av landet och i det arbetet finns också kyrkans ungdomsorganisation (JEEC) med.

Be för dem som är engagerade i detta arbete.

25 februari
Diakonalt arbete
Det finns många olika behov av hjälp och stöd i vårt samhälle.
Genom diakonala insatser möter många församlingar de behov som finns bland olika åldersgrupper.

Be för dem som frivilligt eller som anställd satsar tid och kraft i detta arbete.

Kongo Kinshasa
I Luozi arbetar många i vår systerkyrkas administration av distrikt och församlingar, skolfrågor samt sjuk- och hälsovård.

Be för kyrkans ledning och alla deras medarbetare. 

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.Till höger den avgående
föreståndaren för Moravakyrkan i Nicaragua, Steadman Bent med fru.
I mitten hans efterträdare Cora
Antonio med make Harold Smart och yngsta dottern Coreen.Ladda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.

 

 Karin Forsblom och Elin Persson från höstens MUL-kurs fick tillbringa en dag tillsammans med Mama Celin och hennes familj i en by utanför Pointe Noire i Kongo-Brazzaville.Cora Antonio är ny föreståndaren för Moravakyrkan i Nicaragua.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan