Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission, vecka 33 - 2003

14 augusti 2003

Kära missionsvänner!

Sommaren har varit god och är så fortfarande här i Stockholm. Ändå är det dags att återvända till de vardagliga sysslorna!

Missionsarbetet har fortsatt också under sommaren, även om många missionärer har varit i Sverige. Förra veckan hade vi vår årliga missionärsvecka på Kuvarp, utanför Jönköping. Flera hade kommit till Sverige för att stanna en längre tid, andra var i Sverige tillfälligt och återvänder nu till sitt arbete i de båda Kongo eller Ecuador. Ytterligare några, Johan och Marie-Louise Lindahl, deltog strax innan de i början av den här veckan reste till Ecuador för att för första gången arbeta som missionärer.

Under sommaren har det hållits ett missionärsbarnsläger med ett 70-tal barn, något av en höjdpunkt för många som i tidiga barn- och ungdomsår fått förmånen att växa upp i en annan kultur och möta människor och en kyrka som lever under andra villkor än vi.

Svenska Missionskyrkan och SMU har varit representerade i ett antal konferenser och samlingar i olika delar av världen, inte minst de nordiska och baltiska länderna, men också i Mellanöstern. Representanter har också deltagit i en ungdomskonferens i Ecuador liksom en samling för latinamerikanska kyrkor.

En av sommarens många upplevelser av ett annat slag var, för min del, invigningen av Gothia Cup i Göteborg, som markerade starten för ett annorlunda biståndsprojekt i Kongo Brazzaville med fotbollen som arbetsmetod med barn och unga (se information längre ned). Det är Gothia Cup/BK Häcken och Svenska Missionskyrkan som samverkar i det här arbetet

På en av informationsfoldrarna vi tagit fram står det "Snart avspark i Kongo Brazzaville". Det skulle också kunna gälla Lars-Olov Karlsson, som är vår nye Afrikasekreterare efter Peter Wärnelid, som avslutar sitt arbete under september månad. Vi säger ett varmt tack till Peter och, så småningom, välkommen in i arbetet till Lars-Olov.

Ytterligare en förändring har skett här på Missionsexpeditionen genom att Claes Johan Alexandersson har tjänstledigt från sitt arbete som biståndssekreterare. Tyvärr har vi ännu inte någon lösning på den vakanssituation som därmed uppstått.

Ett av juli månads förbönsämnen gällde Ecuador och Förbundskyrkans församling i Manta som sedan en tid arbetar i en enkel kyrkolokal i ett bostadskvarter med stora sociala problem.

Glädjande nog har vi fått in en del gåvor som skickats till församlingens kyrkbygge och man är i full gång med att gjuta valvet till andra våningen. Det mesta arbetet sker via gemensamma arbetsdagar, s k mingas, och även om pengar till material skickats från Sverige, behövs ytterligare stöd.

I sommar har närmare ett 40-tal SMU-are och medlemmar i missionsförsamlingarna i Sala, Västerås och Enköping besökt Ecuador. De har hjälpt till med kyrkobyggnation i Chaco i Amazonasregionen och i Juan Montalvo i bergskedjan Anderna norr om Quito, liksom med byggandet av en av kyrkans skolor för indianbefolkningen i närheten av Cayambe.

I detta veckobrev finns ytterligare information längre ned, bl a om avslutningen av skolåret vid Teologiska fakulteten i Mansimou, Brazzaville.

Dessutom bifogar vi information om följeslagare för tjänst i Palestina och Israel.

Och, som vanligt, finns veckans förbönsämnen med.

Under sommaren har goda missionsoffer samlats in på olika håll, bl a vid ett missionsmöte på Hönö, då mer än 100.000 kr samlades in till Kina och Ecuador. Vi gläds över det, men vi vill också uppmuntra till trohet i förbön och det regelbundna offrandet via missionsgåvan.

Med varma hälsningar!

Bertil Svensson

missionssekreterare

-------------------------------------------------------------

Samarbete med Gothia Cup i Kongo Brazzaville

Den 14 juli inleddes årets Gothia Cup med 41.000 personer (inkl. representanter för Svenska Missionskyrkan) på Nya Ullevis läktare i Göteborg. Temat för i år var "Unite the World" och handlade om människors och barns rättigheter. En deklaration som uppmanar världens ledare att följa reglerna undertecknades av samtliga deltagande nationer (ett 60-tal) och lämnades över till utrikesminister Anna Lindh, som i augusti kommer att lämna fram dokumentet till FNs generalsekreterare Kofi Annan.

Dagen därpå skrevs det formella samarbetsavtalet under mellan Svenska Missionskyrkan och Gothia Cup/BK Häcken om det gemensamma projektet i Brazzaville.

Här nedan följer ett utdrag ur det TT-meddelande som sändes ut efter den presskonferens som hölls.

 

Gothia cup startar ny afrikansk fotbollsskola

Den stora ungdomsturneringen i fotboll, Gothia cup, sätter avtryck inte bara i Göteborg. Nu startas en ny fotbollsskola i Kongo-Brazzaville.

- Vi hoppas satsningen blir en positiv injektion i ett land som fortfarande är märkt av inbördeskrig, säger projektledaren Tomas Hammar till TT. Gothia cup och BK Häcken signerade tillsammans med Svenska Missionskyrkan på tisdagen samarbetsavtalet om fotbollsskolan. Spadtaget tas i höst för en anläggning, som ska vara klar i januari och där 1 000 elever ska beredas plats.

- Urvalet kommer att göras medvetet från olika grupper, vilket är viktigt eftersom de etniska spänningarna fortfarande är stora.

- Vi hoppas, säger Tomas Hammar, att skolan kan bli en del i en försoningsprocess. Såväl pojkar som flickor kan få bli elever, vilket inte är självklart i ett land där pojkar ofta premieras och där damfotboll inte alls har samma ställning som i exempelvis Sverige.

Dennis Andersson, den högst ansvarige för Gothia cup, anser att projektet i Kongo-Brazzaville är en naturlig fortsättning på den satsning som gjordes i Burkina Faso i slutet av 1990-talet. Då startade Häcken och Gothia cup en fotbollsskola i Ougadougou i samarbete med Diakonia, sex kyrkors gemensamma biståndsorgan. Skolan har i dag 600 elever och projektet har bedömts som mycket lyckat. Nu anser sig Diakonia inte ha kapacitet att satsa på nytt, men Svenska Missionskyrkan går själv in med pengar. Tillsammans med Gothia cup/Häcken handlar det om ungefär en kvarts miljon kronor fram till utgången av 2005. Med pengar från Sida, beslut fattas i höst, blir totalsatsningen omkring en miljon kronor på två år.

---------------------------------------------

Historisk avslutning av skolåret vid Teologiska fakulteten i Mansimou, Brazzaville.

Det var under högtidliga former som Teologiska Fakulteten i Brazzaville på Mansimou avslutade sitt läsår söndagen den 29 juni. Rektor Joseph Sita hälsade alla. Under förbönsstunden blev för första gången i Evangeliska Kyrkans historia en pygmé upptagen som pastor. Han kommer att få sin första tjänst i en av församlingarna i Pointe-Noire distrikt. Förutom bön för honom bad man för ytterligare16 studenter som går in i pastorstjänster från Ouesso i norr till Pointe-Noire i söder. 7 av dessa är teologie kandidater.

Över 13 000 människor hade kommit till Mansimou för att delta i gudstjänsten. Den firades i omedelbar närhet till ca 2 000 flyktingar som bor sedan oktober förra året på området p g a av oroligheter i deras byar i Poolområdet.

Missionsföreståndare Mbama Alphonse tackade fru Loubamba för lång och trogen tjänst på Mansimous hushållsskola. För sina 32 år i tjänst tilldelads hon ett "trohetsdiplom" som ett tecken på Kyrkans uppskattning av hennes arbete. Fru Loubamba har bl a studerat på Fristads Folkhögskola utanför Borås.

Likaså avtackade pastor Mbama missionärsparet Birgitta och Bertil Åhman, som också de fick många uppskattande ord om sina tjänster i kyrkan.

Maurits Pettersson

---------------------------------

Följeslagare för tjänst i Palestina och Israel

Sveriges Kristna Råd söker ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel. Efter utbildning arbetar du i området under minst tre månader som en del av en internationell närvaro för att stärka respekten för folkrätten samt stödja lokalt ickevålds- och fredsarbete.

Vi söker nu följeslagare för grupper med planerad utresa i november 2003 respektive januari 2004. Vi behöver ha din ansökan på särskild blankett senast 29 augusti 2003.

Ansökningarna skickas, gärna via e-post, till emanuel.furbacken@skr.org eller till SEAPPI, SKR, 172 99 Sundbyberg

Information samt ansökningsblankett finns på www.skr.org

Har du frågor ring: Emanuel Furbacken 08-453 68 26 eller Kari Berg 08-453 68 37 (SKR)

www.fredskultur.nu/foljeslagare

----------------------------------------------------------

Förbönsämmnen vecka 33

Höststarten

Efter sommaren förbereder vi nu för höstens arbete i församlingar och SMU-föreningar. Vi ber om en god start inför hösten och att ledare i olika grupper får glädje och inspiration för sitt viktiga arbete.

Kongo-Brazzaville

Kongos Ekumeniska Råd spelar en viktig roll i det kongolesiska samhället. Ordförandeskapet följer ett rullande schema. Just nu är missionsföreståndare pastor Mbama Alphonse ordförande och kommer att leda rådet under två år. Vi ber om vishet och andlig klarsyn för denna viktiga uppgift.

----------------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Svenska Missionskyrkan