Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
12 november 2003

Kära missionsvän!

Det här veckobrevet handlar till största delen om vårt gemensamma missionsarbete i Sverige och i andra länder. Thord-Ove Thordson informerar om Uppdraget som började för några år sedan. Uppdraget är ett av de två förbönsämnen vi har denna vecka i vår förbönskalender.

Jag vill också informera om att den här veckan är en vecka då kristna över hela världen ber för dem som lider förföljelse på grund av sin tro. Enligt organisationen International Day of Prayer for the Persecuted Church (IDOP, www.idop.org) är det 200 miljoner kristna som på ett eller annat sätt lider förföljelse på grund av sin tro. De flesta länderna återfinns i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien, men också på andra håll i världen. Bland dem som förföljs är en av de mest kända kinesiska kyrkoledarna, pastor Gong Shengliang, men miljontals andra, okända systrar och bröder. Vi ber inte minst för Kina och Indien, de två folkrikaste länderna i världen och där även vi arbetar och stöder det kristna arbetet. I kommande numret av Sändaren finns en missionsbilaga, där bl a ett vittnesbörd av en omvänd muslimsk ledare återges. De som nyligen träffat honom fick mycket att tänka på. Är vi beredda att lida för vår tro?

Hebreerbrevets författare uppmanar oss: Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp" (Heb 13:3).

Vi ber om vishet för kristna i de länder där förföljelse pågår och vishet och uthållighet för oss som på olika sätt försöker stödja dem!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Uppdraget går vidare

Uppdraget - Mission 2000 kom till med syfte att förnya missionsuppdraget och gestalta trons liv i 2000-talet. De fem huvudinriktningarna är:
· förnyelse i församling och SMU
· tydlighet om tron
· delaktighet i samhället
· delaktighet i världen
· pionjärarbete.

Det viktigaste har inte varit att genomföra aktiviteter och producera material utan att stödja församlingar i deras längtan efter förnyelse och sökande efter en tydligare roll i sin strävan att förverkliga missionsuppdraget.

År 2000 har passerat men Uppdraget består och målsättningarna lever i församlingar och SMU-föreningar. Några aktuella stråk i Uppdraget är:

· Mentorer för församlingar och föreningar som vill ha stöd och ett bollplank i sitt förnyelsearbete. En mentorskurs har just genomförts och några nya mentorer har tillkommit så nu finns ca 25 personer till församlingarnas tjänst. Några är anställda av distrikt, i andra delar av landet kan församlingarna på andra sätt få tillgång till mentorer. Mentorerna har tillgång till olika instrument som kan vara till hjälp i församlingarnas analys av behov och förutsättningar, t ex Naturlig församlingsutveckling (NFU) och VuxenDialog.

· Delaktighet i samhället handlar om att göra Missionskyrkan tydligare i vittnesbörd och ansvarstagande för samhället. Överallt där människor kränks genom våld, förtryck eller diskriminering, överallt där Guds skapelse utsätts för hot och skada har vi anledning att både reagera och agera. Det gäller oss som lokala församlingar och som kyrka. ”Höj rösten – sätt ner foten!” uppmanar vi varandra i en ny broschyr som just skickats ut till församlingarna för att stimulera till reflektion och handling.

· Delaktighet i världen – Som Missionskyrka har vi valt att behålla begreppet ”mission” i vårt namn! Det förpliktar – till att fördjupa medvetandet om vårt missionsuppdrag i hela världen. Det utmanar oss också att se missionsuppgiften här hemma. Varken hemma eller långt borta är det vår mission utan Guds mission som vi är kallade att vara en del av. Inom Uppdraget vill vi under året som kommer inbjuda till ett nytt och viktigt samtal om mission i Missionskyrkan.

· Ömsesidighet i mission. Det handlar om att vi alla som kristna har ett gemensamt uppdrag i världen, där vi behöver varandra och får ta emot varandras erfarenheter, förböner och stöd. Ömsesidigheten förutsätter ett nytt sätt att tänka – missionen kommer inte längre ”from the West to the rest”. Som kyrka i Sverige har vi anledning till  djup tacksamhet för de bevis på gemensamt ansvar som vi numera får genom  stödet från våra systerkyrkor – genom missionärsfamiljen Nsumbu från Kongo-Kinshasa i Tensta, genom stöd från Kongo och Indien till pionjärarbete i Ulricedal och Färjestaden, genom förbön och inspiration i vänförsamlingskontakter.

Ett afrikanskt talesätt citerades av Kyrkornas Världsråds nye generalsekreterare Sam Kobia när han intervjuades med anledning av sin utnämning: ”Om du vill gå fort så gå ensam. Men om du vill komma långt, så vandra tillsammans med andra”.

Vi går vidare tillsammans med det gemensamma Uppdraget!

Thord-Ove Thordson
-----------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Uppdraget
Att dela vittnesbördet om kristen tro är viktigt. Runt omkring oss har vi människor som behöver höra evangeliet och se det praktiseras. Vi ber om Guds vishet att på rätt sätt frimodigt dela de erfarenheter som det kristna livet innebär.

Hela Människan
Hela Människan är en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett hundratal orter. Det lokala arbetet präglas av den öppna verksamheten, ofta kallad Ria. Vi ber för alla dem som finns med  i detta viktiga arbete för att uppmuntra och stödja dem som av olika anledningar hamnat i alkohol- eller drogmissbruk.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan