Svenska Missionsförbundets veckobrev om internationell mission, vecka 24 - 2003

13 juni 2003

Vänner,

Svenska Missionskyrkans gångna kyrkokonferens markerade på ett tydligt sätt vad systerkyrkor i andra länder betyder för oss i Sverige, särskilt de som bildats som resultat av svensk mission och som vi i Missionskyrkan sedan lång tid har kontakt med.

Vid fredagskvällens festkväll i Konserthuset, för två veckor sedan, lämnade systerkyrkorna fram kärleksgåvor till Svenska Missionskyrkan. Den tid är definitivt förbi då det bara är vi som ger till andra. Vi fick bland annat ta emot penninggåvor från våra vänner i Indien till pionjärarbete i södra Sverige!

Besökarna från systerkyrkorna var glada över att de på ett tydligt sätt fått vara med och dela med oss i Missionskyrkan erfarenheter från missionsarbetet i deras länder.

Tidstypiskt var kanske att när Svenska Missionsförbundet nu firade sin 125:e årskonferens och Svenska Missionskyrkan sin första (!), då fick vi ta emot familjen Nsumbu, som missionärer från Kongo till Sverige. På söndag installeras Joseph i sin pastorstjänst i Tensta, se information nedan.

Under våren har vi också haft besök av två "korttidsmissionärer" från Kongo, Axel och Anderson, som mesta tiden verkat i församlingar i Jönköpingsregionen.

Samtidigt är det viktigt att säga att när vi nu får ta emot missionärer från andra länder så innebär det inte att vi inte ska fortsätta att sända missionärer. Vi behöver utbytet av erfarenheter och tjänster och där är missionärer i olika riktningar absolut nödvändigt. Den här veckan har vi haft en förberedelsekurs för missionsarbetare till Ecuador. Samtidigt har SMU påbörjat sin förberedelse för de volontärer som till hösten reser till Ecuador, Kongo Brazzaville och Västbanken. Vi ber för alla dessa och återkommer med mer information när de är på väg ut i tjänst.

I det här veckobrevet informerar vi också om ett seminarium på tisdag angående situationen i Kongo Kinshasa. De svenska kyrkorna, däribland Svenska Missionskyrkan, har under lång tid försökt uppmärksamma omvärlden om den allvarliga situationen. Nu har även den svenska regeringen agerat och beslutat sända en specialstyrka till området.

Låt oss be för missionen och freden i Kongo!

Bertil Svensson

missionssekreterare

Missionär från Afrika till Tensta

En av Svenska Missionskyrkans församlingar, Tenstakyrkans missionsförsamling, välkomnar i helgen en missionär från Kongo-Kinshasa. Josef Nsumbu kommer att arbeta i församlingen under tre år. Det är något nytt, att en missionär kommer från Kongo till Sverige, istället för tvärt om.

Tenstakyrkans missionsförsamling har sedan 1999 i sin verksamhetsplan haft en önskan om att anställa en pastor från någon av Svenska Missionskyrkans samarbetskyrkor i de båda Kongostaterna.

Församlingen har nu anställt pastor Josef Nsumbu, Kinshasa, som har bott och forskat i Sverige tidigare och som känner den svenska kulturen. Joseph är väl förankrad i Svenska Missionskyrkan och i dess samarbetskyrka, Evangeliska samfundet i Kongo (CEC). Förutom kikongo, lingala och franska talar och skriver han svenska, behärskar engelska samt kan använda spanska. Att kunna fungera på flera språk är ovärderligt i det pastorala och diakonala arbetet i Tensta.

Tenstakyrkans missionsförsamling verkar i ett mångkulturellt område, Tensta, Rinkeby och Spånga. I församlingen finns medlemmar från Kongo och andra länder med franska som andra språk. I Tensta och Rinkeby finns många människor från Afrika.

Tenstakyrkans missionsförsamling anställer Josef Nsumbu på halvtid under tre år. Den andra halvtiden upptas av missionsforskning om Kongokyrkans och Svenska Missionskyrkans gemensamma historia.

 

 


Josef och Elisabeth Nsumbu från Kongo-Kinshasa kommer att, tillsammans med sina fyra barn, tillbringa de närmaste tre åren i Sverige. Josef installeras i helgen som församlingspastor och missionär i Tensta missionsförsamling.

 

Vad väntar FN-svenskarna i Kongo-Kinshasa?

Efter flera års svagt intresse från det internationella världssamfundet ökar nu uppmärksamheten kring det katastrofala läget i Kongo-Kinshasa. Den svenska regeringen har nyligen skickat en trupp till landet och som svar på den senaste tidens våldsamheter har riksdagen idag beslutat att sända en specialstyrka. Sveriges regering bedömer alltså konflikten i Kongo-Kinshasa som viktig, men vad vet vi egentligen om den? Och varför har inte världssamfundet ingripit tidigare? Hittills har omkring tre miljoner människor dött som en följd av kriget, som inleddes 1997. Hela landet är drabbat, särskilt allvarligt är läget i östra delen. Där utkämpas bittra strider om makt och kontroll över naturresurser, däribland diamanter, guld och koltan, som används i bland annat mobiltelefoner. I den kampen skys inga medel. Systematiska våldtäkter, etnisk rensning och tvångsrekrytering av barnsoldater är exempel på kränkningar som förekommer. Detta trots att det finns ett färskt fredsavtal och beslut om bildande av en övergångsregering med i princip alla inblandade parter.

Tisdagen den 17 juni arrangerar Centralafrikagruppen ett dialogseminarium om situationen i Kongo Kinshasa. Seminariet riktar sig till journalister, riksdagsmän och representanter för enskilda organisationer. Följande frågor kommer att diskuteras:
Varför så våldsamt just nu?
Hur katastrofalt är det humanitära läget?
Hur kan kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna stoppas?
Var finns hoppet?

Tid: kl. 09.00-12.00
Var: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54, sal Gryning, våning 4
Moderator: Alice Petrén, Sveriges Radios Ekoredaktion och ordförande i Reportrar utan gränser.
Arrangörer: Centralafrikagruppen, där följande organisationer ingår: Diakonia, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Life&Peace Institute, PMU Interlife, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Svenska Röda Korset.

------------------------------

Förbönsämnen

Lägersommar
Runt om i landet kommer man i sommar att arrangera riks-, distrikts- och församlingsläger för barn och ungdom. Vi ber om Guds välsignelse över alla dessa viktiga aktiviteter.

Indien
Vår systerkyrka i Indien har under det senaste året fått döpa mer än 600 personer och välkomna dem in i församlingar. Vi ber för dessa "nykristna" och de pastorer och församlingsledare som ska hjälpa dem att växa i tron.

Vi ber också för familjen Nsumbu, som kommit som missionärer från Kinshasa, Kongo till Sverige för en period av tre år.

Dessutom ber vi för de insatser som görs för freden i Kongo Kinshasa, bl a genom svenska kyrkor, organisationer och de fredsbevarande styrkor som nu sänds till landet.Svenska Missionskyrkan