Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
13 januari 2005

Kära vän!

Den fruktansvärda katastrofen i Indiska Oceanen överskuggar allt dessa dagar. Så började jag veckobrevet för ett par veckor sedan. Fortfarande är det konstaterandet sant.

Hela vårt land deltar i sorgen och saknaden efter anhöriga, vänner och bekanta och vi inser hur bräckligt livet är. En gemenskap över alla gränser har vi märkt dessa dagar, både för drabbade nära och långt borta. Alla vill hjälpas åt och vara närvarande.

En kontinuerlig information om vad vi kan göra som enskilda och församlingar i Sverige, liksom det hjälparbete vi är engagerade i via systerkyrkan HCC i Indien finns på vår hemsida:
www.missionskyrkan.se

Diakonia är engagerat i hjälparbete främst i Sri Lanka, Somalia och Indonsien. Information finns på deras hemsida www.diakonia.se

Igår fick vi besök från Indien här i Sverige. Sedan länge hade vi en samling inplanerad för att diskutera det fortsatta utvecklings- och missionssamarbetet mellan HCC och Missionskyrkan. Flera av missionsföreståndare Steven Davids medarbetare är här, men det var länge osäkert om Steven David själv skulle komma.

Han har de senaste veckorna organiserat HCCs hjälparbete på Andamanerna, ögruppen i Indiska oceanen. Steven David kom nästan direkt därifrån till Sverige från Andamanerna för att under några dagar delta i våra samtal och också informera om hjälparbetet och planera för de fortsatta hjälp- och återuppbyggnadsarbetet.

Missionskyrkans församlingar har gjort strålande insatser under de senaste veckorna. Utöver att samla in till det långsiktiga missionsarbetet, 16 miljoner kronor, i stort sett vad vi hade hoppats på, har vi till dags dato fått in omkring 1,5 miljoner kronor till hjälparbetet på Andamanerna.

Indien som stat tar ej emot utländsk hjälp och utländska hjälporganisationer får ej arbete i Indien, men det är tillåtet för indiska kyrkor och organisationer att ta emot pengar utifrån, vilket alltså gör det möjligt för oss att via systerkyrkan HCC göra en viktig insats för befolkningen på Andamanerna. Här nedan följer en aktuell rapport om situationen på ögruppen och det hjälparbete HCC arbetar med.

På HCCs initiativ hade vi hoppats kunna skicka ett team med läkare, sjuksköterska och pastor/själavårdare. För närvarande får man inte visum som hjälparbetare, men vi är glada över de goda medarbetare HCC har som man skickat från fastlandet. Från svensk sida får vi vara med och offra och be för det viktiga arbete som utförs.

Tack för ditt stöd till det långsiktiga missionsarbetet och det nu akuta hjälpbehovet i Indien.

Bertil Svensson
missionssekreterare


----------------------------------------------------------
Steven David om HCCs hjälparbete på Andamanerna
På morgonen den 26 december sköljde enorma havsvågor in och orsakade massiv förstörelse i Sydost- och Sydasien. I Indien drabbades särskilt kustregionerna Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Pondicherry samt ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna.

– Jag har just återkommit till det indiska fastlandet efter tio dagars vistelse på Andamanerna och det jag har sett är förfärande.

Tiotusentals människor är hemlösa. Ännu fler sörjer sina döda nära och kära. Många familjer har ryckts isär. Tillsammans kan vi be för och hjälpa dem som drabbats av tsunamin, säger Steven David som är missionsföreståndare för Hindustani Covenant Church (HCC), Svenska Missionskyrkans systerkyrka i Indien.

Andamanerna och Nikobarerna är bland de värst drabbade områdena i Indien. Ännu finns ingen tydlig uppskattning av skadorna, särskilt inte när det gäller de mindre öarna. Vissa uppskattningar gör gällande att omkring 12 000–15 000 personer kan ha dött bara på Andamanerna och Nikobarerna eftersom de som saknas sannolikt är döda.

Kommunikationerna till de mindre öarna är minst sagt dåliga och ingen kan ge en sammanhållen bild av situationen för hela området. Endast ett fåtal hjälporganisationer arbetar på öarna för att ge humanitärt bistånd. Många av de drabbade har förts till Port Blair och närliggande områden. Myndigheterna är inte villiga att låta biståndsarbetare åka till de mindre öarna och marinen har tagit över ansvaret för biståndsarbetet och även uppbyggnaden framöver på dessa öar.

På morgonen den 26 december började en av HCC:s lokala pastorer och 13 volontärer att hjälpa de nödställda. De 27 december besökte pastorn och volontärerna de läger som byggts upp och från den 28:e började de dela ut mat vid en skola där drabbade samlats. Även vardagliga artiklar som tandkräm, tandborstar, bränsle, tallrikar och hinkar delades ut. Cirka 250 personer fick direkt hjälp i denna första insats.

Den 29 december nådde volontärerna flera andra platser som drabbats. Detta gjorde HCC på uppdrag av lokala myndigheter. Hjälparbetarna kom till byarna Wandoor, Mittakhadi och Pannighat dit ingen annan var beredd att åka. HCC ombads också att besöka flera andra byar men avstod eftersom dessa inte var hårt drabbade.

Den 30 december började HCC dela ut mat i Wandoor där hundratals människor var drabbade och allt var förstört. Man hade förlorat sina båtar, hus och sitt jordbruk. HCC gav också medicinsk hjälp till de drabbade. En lokal kvinna med stort politiskt inflytande, Mrs. Sushila Mandal, förlorade allt inklusive hus och hem. Nu bor hon i ett av HCC:s läger, hjälper andra drabbade och är till stor hjälp för HCC i kontakter med myndigheterna.

Ett möte ordnades med de lokala fiskarna och HCC:s föreståndare. Det visade sig att omkring 185 personer förlorat sina båtar, deras levebröd. Myndigheterna har dessutom förbjudit allt fiske i tre månader. Så fiskarna är utan både arbete och hem men får mat tre gånger om dagen från HCC.

I Mittakhadi och Pannighat var HCC först med mat och medicinsk hjälp. Ingen annan hjälporganisation eller myndighet har besökt området. HCC:s läkare och två sjukvårdare finns hos dem för att ge medicinsk hjälp. Myndigheterna bistår med en del medicin.

– Vår kvinnliga läkare är mycket engagerad trots att hon har familj med två små barn hemma, varav den yngsta bara är 6 månader. I Mittakhadi och Pannighat var situationen mycket allvarlig innan vi kom dit och lokalbefolkningen är mycket tacksam eftersom ingen annan kommit för att hjälpa dem, säger Steven David.

HCC kommer att fortsätta att laga och dela ut mat till slutet av januari. Arbete består också i att ge hjälp i form av samtal, själavård och stöd. Många är fortfarande i chock och det kommer att ta lång tid innan katastrofen bleknar i deras minnen.

I Wandoor hjälper 60 medicinstuderande från Kerala till med att rensa och städa området. HCC vill genom detta minska risken för att smittsamma sjukdomar sprids via insekter i de vattensamlingar som bildats. Även här kommer HCC att dela ut mat, vatten, filtar och redskap.

HCC står i daglig kontakt med myndigheterna och har lämnat in alla dokument som behövs för att arbeta i området. HCC:s missionsföreståndare Steven David leder arbetet. Personalen har regelbundna möten för att organisera och bibehålla effektiviteten i arbetet.

– Vi vill tacka Svenska Missionskyrkan för det stöd som ges och hoppas att det kommer att fortsätta. Behoven är enorma, konstaterar Steven David.

42 hjälporganisationer har ansökt om att få arbeta på Andamanerna, men inte alla har fått tillstånd att arbeta. HCC och Katolska kyrkan var med redan från början.

Färskvatten är ett stort problem på Andamanerna eftersom ingen tillåts gräva brunnar. HCC kämpar för att få tillstånd. Den omedelbara insatsen kommer nu att fasas ut och istället övergå i en långsiktig rehabilitering av de drabbade som också kommer att innefatta återuppbyggnadsarbete.

HCC:s mål är att hjälpa de drabbade att bli självförsörjande igen, men fram till slutet av januari fortsätter man att ge mat till totalt ca 30 000 personer. För detta beräknar man en kostnad på 40 Rs per dag och person. Den totala kostnaden blir omkring 1 200 000 Rs. Utöver detta behövs 600 000 Rs för transporter av mat, redskap och andra dagliga förnödenheter samt 200 000 Rs för lokala transporter och också ytterligare medel för att köpa utrustning.

– Vår tidigare erfarenhet visar att många hjälporganisationer gör en insats i det akuta skedet men engagemanget avtar sedan för varje dag. HCC har alltid gjort en långsiktig insats vid tidigare katastrofinsatser och kommer att finnas kvar på öarna för återuppbyggnadsarbetet, avslutar Steven David.

---------------------------------------
Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Ekumenik
Vi ber för den ekumeniska böneveckan.

Ecuador
Manabíprovinsen på Ecuadors västkust är ett av de områden där Förbundskyrkan växer. Flera församlingar har grundats de senaste åren. Vi ber för de nystartade församlingarna och deras ledare.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick 


Svenska Missionskyrkan