Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
13 december 2003

Kära missionsvän!

- Om Missionskyrkan skulle ställa upp i ett fritt val i Kongo Brazzaville, då skulle ni vinna presidentposten! Det påståendet kom Svante Weyler, förlagschefen för Norstedts förlag, med vid en reflektionsdag om Kongo den här veckan. Svante Weyler besökte Kongo Brazzaville i våras och efter det besöket skrev han en uppmärksammad artikel som infördes i Expressen i somras. Se veckobrev 34, den 22 augusti 2003.

Naturligtvis är det eventuella valresultatet i Kongo helt hypotetiskt, eftersom det inte finns några politiska ambitioner från Missionskyrkans sida och det vet naturligtvis Svante Weyler om. Samtidigt menar han, på fullt allvar, att missionens good-will är så stor och att det, för Kongos folk, är viktigt att vi tar vara på den. Vem han än talade med så kom det fram: ”Det var bättre förr, renare och mer välorganiserat”, dvs när missionärerna var där. Och många menade: ”Det bästa var att ni kom”, men man frågade också: ”Varför gav ni er av?”

Givetvis har vi anledning att i ödmjukhet ta till oss dessa ord och glädjas över vad som gjorts via de svenska missionärerna. Men samtidigt fördes kritik fram emot att missionärerna inte utgick ifrån att Afrika var religiöst och att dom inte tillräckligt tydligt talade om demokrati. I vårt eget land växte ju väckelserörelsen fram parallellt med andra folkrörelser: nykterhets-, arbetar- och idrottsrörelsen.

- Hur är det möjligt att ett så rikt land som Kongo ändå hyser så många fattiga människor? Den frågan bar Svante Weyler på under de veckor han befann sig i Kongo. Vad kan man göra för att få till stånd en varaktiv förändring?

Ett alternativ är naturligtvis att lämna Kongo och Afrika i fred, menar Weyler. Afrika och människorna är så annorlunda så vi förstår oss ändå inte på dom, menar en del. Men om de goda människorna lämnar Afrika kommer andra att vara kvar, militärerna och de som söker makt och rikedom. I Afrika vet man dessutom om hur ett gott liv kan levas. Alla strävar efter hälsa och ett rikt liv. Därför: Om vi lämnar Afrika kommer Afrika inte att lämna oss.

Ska vi i stället lära kongoleserna hur man ska leva på ett bra sätt? Aktivisten inom oss kommer lätt fram, menar Weyler, men det är inte heller någon framkomlig väg att vi ska göra allt för dem.

Ska vi då ”styra” Afrika? Ja, kanske, menar Svante Weyler. Vi vet inte hur vi ska hjälpa till på bästa sätt, men om inte denna idé är med i vårt tänkande, då missar vi ett viktigt alternativ.

Det är här han kommer in på demokratin. Hos oss finns det mekanismer som förhindrar missbruk av makten. Vi lämnar bort makten till EU, FN, näringslivet etc. På något sätt måste vi vara med och ställa krav, kanske tjäna genom att vara med och "styra"?

Vi som fick förmånen att lyssna till Svante Weyler fick en hel del att tänka på. Vi kanske inte håller med om allt, men budskapet var tydligt: Missionskyrkan har alltjämt ett viktigt förtroendekapital i Kongo som bör utnyttjas på bästa sätt. Vi fortsätter därför arbetet på plats i Kongo i dialog med Evangeliska kyrkan, pastorer, ledare, människor och organisationer på olika nivåer i samhället.

Samtidigt kommer rapporter om att läget i Pool-området, mellan Brazzaville och Pointe Noire alltjämt är labilt. I FNs bedömning av säkerhetsläget i Pool anger FNs säkerhetschef i Brazzaville fas 4 vilket är närmast under öppet våld dvs krig vilket är fas 5. Situationen är känslig just nu, vilket orsakas bland annat av givna regeringslöften, som inte infriats.

Evangeliska kyrkans hjälporgan ASU har den senaste tiden skönjt en ökad spänning bland människorna. Dock är det motsägelsefullt, då samtidigt internflyktingar, bl a på Mansimou, Loua och i Sangolo, allt som oftast återvänder hemåt.

Hjälparbetarna inom ASU kom med sin stora lastbil tillbaka till Brazzaville för ett par dagar sedan. Då hade teamet fullgjort sin mission i Kindamba cirka femton mil väst om Brazzaville. Själva distributionen av mat och andra basvaror gick bra och människorna var tacksamma för att också de nåtts av hjälpen och tackar Gud för det. På återvägen mot Kinkala stöter ASU på milisgruppen Ninjas som, då de ser en tom lastbil, kräver transporthjälp. Här stiger Ninjas på under det att ASU-personalen hotas till livet. De följde med många mil mot Kinkala och genom visligt förfarande av ASUs folk steg hela gruppen av med allt sitt bagage innan Kinkala.

Förbön, arbete och offer för Kongo är alltjämt viktigt!

Ett annat av den här veckans förbönsämne gäller Ryssland/Ukraina. Evangelist Jan Erixon skriver litet fylligare om det förbönsämnen längst ned i veckobrevet.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

--------------------------------------------------

Förbönsämnen enligt vår förbönskalender

Nyårsläger Norrköping
Norrköping är platsen för Team-evangelisations nyårsläger. Över 500 kristna ungdomar beräknas delta i lägret. Vi ber för ungdomarna och deras längtan att tillsammans med kyrkorna i Norrköping få dela det kristna budskap på olika sätt.

Ryssland/Ukraina
Flera svenska församlingar har byggt upp en vänskapsrelation till församlingar i Ryssland/Ukraina där behoven är stora, både andligt och materiellt. Vi ber om Guds välsignelse för dessa vänförsamlingar och deras iver att evangelisera och bli till hjälp.

I öst är öppenheten för evangeliet är stor. Bed att den kristna kyrkan på ett trovärdigt sätt kan komma människor till hjälp. Bed för nybildade församlingar, bibelskolor och humanitär hjälpverksamhet. Behovet av utbildade pastorer är stort.

Bed också för ungdomar på universitet som på olika sätt kommer i beröring med kristendomen.

Bed inte minst för Svenska Missionskyrkans arbete i Ryssland/Ukraina med verksamhet i lokalförsamlingar, bibelinstitut och universitet. Bed om den Helige Andes ledning när det gäller fortsatt arbete i Ryssland; och att Gud sänder arbetare till sin skörd; den är stor!

Flera svenska församlingar har byggt upp en vänskapsrelation till församlingar i Ryssland/Ukraina där behoven är stora, både andligt och materiellt. Vi ber om Guds välsignelse för dessa vänförsamlingar och deras iver att evangelisera och bli till hjälp.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, http://www.missionskyrkan.se/. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.


Svenska Missionskyrkan