13 augusti 2010

Kära missionsvän!

Sommaren fortsätter och fler och fler återvänder efter en, förhoppningsvis, god sommar. Dock påminns vi ständigt om att situationen inte är lika för alla. Det kan vara privata problem och svårigheter, men också nationella katastrofer av olika slag.

De senaste veckorna har vi matats med bilder och information via media från katastrofhärdar i Asien. Situationen är svår både i Kina, Pakistan och Indien. Röda Korset och andra hjälporganisationer finns där och många frågar vad vi som kyrka gör i dessa tre länder där vi sedan många år har missionssamarbete?

Först och främst kan vi i gudstjänster aktualisera situationen och be för alla dem som drabbats. Vi kan också göra extrainsamlingar och sända via våra kyrkliga kontakter. Just nu vill vi framförallt lyfta fram Pakistan, där vi sedan 30 år har ett samarbete med den Pakistanska kyrkan – Church of Pakistan. Det är ett arbete som i Sverige samordnas med Svenska Kyrkan i den s k Pakistankommittén.

Hjälparbetet bedrivs av (CWS) Church World Service-Pakistan/Afghanistan, som har arbetet med utvecklings- och katastrofarbete sedan 1954. Arbetet koordineras via ACT Alliance, där stora kyrkliga hjälporganisationer, bl a Svenska kyrkan, finns med i ledningen. CWS har bl a ett kontor i Swat-dalen, ett av de mest drabbade områdena i nordvästra Pakistan. Hitintills har man koncentrerat sig på distribution av mat, tillfälliga bostäder och mobila hälsokliniker.

Sänd din gåva till Missionskyrkans plusgiro 90 08 24-4, så vidareförmedlar vi gåvan till detta arbete, som även vår hjälporganisation Diakonia hänvisar till, då de inte har något eget arbete i landet.

Samtidigt som människor kämpar för sin överlevnad i Pakistan, är vår systerkyrka i Indien engagerad i hjälparbete i Kashmir i norra Indien. Det är i närheten av staden Leh, 25 mil från Srinagar, som också översvämmats och där tusentals människor blivit hemlösa. Västerländska media nämner inte det här, kanske för att situationen inte är lika dramatisk som i Pakistan, men för de drabbade är det givetvis lika illa. Dessutom är Kashmir ett oerhört känsligt område, religiöst och politiskt, men HCC har sedan ett antal år ett förtroende bland lokalbefolkningen. I Indien förmedlar vi alltså gåvor direkt via vår systerkyrka HCC.

Framförallt: Be för drabbade människor i Pakistan och Indien, men också i Kina, där vi dock inte nu kommer att gå in och ge stöd. Be också för Afghanistan, där flera kristna hjälparbetare kallblodigt mördades för någon vecka sedan.

Slutligen vill jag uppmana oss alla att lyfta fram situationen i Kongo Brazzaville, som på söndag (15 augusti) firar 50-årsdagen av självständigheten. Be för landet och för den Evangeliska kyrkan och vårt samarbete där, att det fortsatt får vara till välsignelse för befolkningen.

Kyrie Eleison - Herre, förbarma dig!

Bertil Svensson
missionssekreterare

Läs hela brevet och sätt upp det på anslagstavlan »


MISSIONSKYRKANS FÖRBÖNSKALENDER

15 augusti

Skolstarten

I dagarna börjar de flesta av landets skolor ett nytt läsår. Be för alla elever, lärare och övrig personal som dagligen finns och arbetar i skolan.

Kongo Brazzaville

Idag firar Republiken Kongo 50 år efter sin självständighet. Be för fred, rättvisa och utveckling i landet. Be att kyrkan får spela en läkande och utvecklande roll i det kongolesiska samhället.

22 aug

Svenska Frälsningsarmén

Svenska Frälsningsarmén är en armérörelse som nu finns inom Svenska Missionskyrkan. Nya medarbetare har anställts under året. Be för dessa och för alla som arbetar i våra kårer, som ofta är små och där mycket hänger på några få.

Apg. 29

I höst startar två nya Apg29 skolor, en i Kongo Brazzaville och en i Sverige. Sverigeskolan är ett samarbete med kyrkan i Ecuador som skickar hit en stor grupp ungdomar. Be om ledning och utveckling av lärjungaskolorna. Be att fler ungdomar upptäcker denna möjlighet och att Apg29 får bidra med förnyelse till vår kyrka i Sverige.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan