14 april 2010

Kära missionsvän!

Det är en spännande tid vi lever i, mellan påsk och pingst. Den Uppståndne finns mitt ibland oss och Han ger oss uppdraget att gå ut – i Andens kraft – i världen med de goda nyheterna. Det här veckobrevet handlar om arbetet i Ryssland, ett land där vi som kyrka funnits med i stöd till kristna systrar och bröder alltifrån bildandet av vår kyrka. Vi gläds över de nya möjligheter till arbete vi har idag och vi ber för de volontärer som denna vecka reser till Asbest i Uralbergen.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

De tre Rysslandsvolontärerna: Rebecka Skårsjö, Oscar isaksson.

De tre Rysslandsvolontärerna: Rebecka Skårsjö, Oscar isaksson och Axel Veibäck

 

Läs hela brevet som PDF och sätt upp det på anslagstavlan »

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan