Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

13 april 2006

Kära missionsvän!

Den gångna veckan deltog missionsföreståndare Göran Zettergren och undertecknad i ett möte med ledare för systerkyrkor i andra länder vi har nära missionssamarbete med. Som alltid med internationella konferenser är det osäkert in i det sista om alla ska få visum, men till slut ordnade det sig så att alla inbjudna, utom från Ecuador, kunde delta.

Det var första gången den här typen av möten hölls i Kina, närmare bestämt i Wuhan, Hubei-provinsen i centrala Kina. Det är just kyrkan i Hubei-provinsen, utefter Yangtze-floden, som vi har närmast kontakt med. Kyrkornas situation i Kina upptog givetvis en stor del av samtalen. Dessutom gjorde vi ett antal besök i kyrkor på olika håll i provinsen och träffade företrädare för de kinesiska myndigheterna. Vi fick också insyn i olika verksamheter som drivs av enskilda organisationer i nära samarbete med kyrkan.

Samlingarna med systerkyrkornas ledare handlade mycket om information och samtal om situationen i respektive land och kyrka, samt förbön för specifika förbönsämnen från var och en. Samhörigheten stärktes märkbart under dessa dagar, inte bara mellan oss i Sverige och var och en av systerkyrkorna utan systerkyrkorna sinsemellan som kanske inte haft så mycket med varandra att göra utom den gemenskap man har via Svenska Missionskyrkan. Steven David, som i 20 år varit ledare för Hindustani Covenant Church och Göran Zettergren ledde samlingarna med stöd av undertecknad.

Vi får säkert anledning att återkomma med mer från den här samlingen, just nu vill jag bara dela med mig av en kort rapport om kyrkornas situation i Kina. Se nedan.

Till sist: Vi är nu inne i Stilla veckan, eller den Heliga veckan, som man säger på många håll i världen. I många systerkyrkor har man förberett sig för den här veckan genom fasta och bön. Man har också förberett dopkandidater och stora dopförrättningar genomförs eller har redan genomförts. I Wuhan, Kina, där vi deltog i Palmsöndagsgudstjänsten, var det ett 100-tal personer som döptes. I Pune, Indien, där missionsföreståndare Steven David är pastor, kommer ett 70-tal personer att döpas på påskdagen.

Från den Ryska Kyrkan av Evangeliska Kristna, som vi har samarbete med i Uralbergen, har vi fått en särskild påskhälsning via Pavel Bak som tillsammans med sina kolleger skriver:
Denna speciella tid som är påsk vill vi gratulera er med det största miraklet i våra liv - vår Frälsare Jesu Kristi uppståndelse, han som led för våra synder och som stod upp igen för vår rättfärdiggörelse. Honom tillhör äran!

Påsken är den största högtiden av alla, inte minst för miljoner människor som lever i förtryck och svårigheter av olika slag. När vi firar nattvard och andra gudstjänster gör vi det med syskon världen över som vi delar vår tro med. Systerkyrkor och trossyskon har under fastan förberett sig i fasta och bön inför påsken och de utmanar oss att låta fastan och bönen bli ett naturligt inslag i våra liv och i våra församlingar.

Den Uppståndne lever, den Världsvida Kyrkan lever - och därför finns det hopp för oss alla och vår värld!

Med tillönskan om en Glad Påsk!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Tre-själv-principen i Kina fungerar

I stora delar av Asien, inte bara Kina, lever tre-självprincipen, om självstyrande, självfinansierade och självutbredande. Det står helt klart för mig efter att ha mött kyrkoledare från Asien, Afrika, Latinamerika och Europa till ett möte i Kina i början av april. Även om man i Kina är tacksamma för det stöd som getts de senaste 10 åren så står inte evangelisation, pastorsutbildning och annat kyrkligt arbete och faller med stödet utifrån. Kyrkan i Kina är verkligen självutbredande och till stor del – och säkert ännu mer framöver – självfinansierande. Det stöd man får utifrån används på ett strategiskt sätt och förvaltas väl. De senaste 20 åren har 750 församlingar bildats i Hubei-provinsen, där Missionskyrkan, i stort sett, koncentrerat sina insatser i Kina. Några av de kyrkor som byggts har fått stöd från Missionskyrkan, men de allra flesta via medlemmarnas egna insatser och även från andra håll.

Kyrkan fortsätter att växa.
På Palmsöndagen döptes 100-talet personer i Thanksgiving Church i Wuhan, i den 8-våningsbyggnad som Missionskyrkan gav stöd till för 5-6 år sedan. Kyrkan är ett utbildningscentrum för många i Hubei och ligger alldeles intill Zhong Nans Teologiska Seminarium, som Missionskyrkan under tio år gett stöd till. Under de senaste 21 åren har 650 pastorer utbildats här under Wang Zhenrens och Ge Baojuans ledning.
Ge, eller Mary som hon ibland kallar sig, kanske för att hon har många andliga barn som nu är engagerade pastorer i Hubei och andra provinser, kommer till evangelistkonferensen i pingst och deltar även i kyrkokonferensen några veckor senare och andra konferenser, på Hönö och andra platser.

60 + 10 år för Gud i Kina
Efter ”60 års för Gud i Kina”, som titeln är på den magisteruppsats om Missionskyrkans Kinamission som Asiensekreterare Fredrik Fällman skrev för några år sedan, har vi nu verkat ytterligare 10 år, dock på ett mycket annorlunda sätt än under pionjärtiden.

De första 60 åren, 1890-1950, var det på Missionskyrkans initiativ missionärer sändes till Kina och det var de som planerade arbetet och byggde upp systerkyrkan utefter Yangtze-floden. De svenska insatserna var stora och dominerande och kyrkor, sjukhus, evangelistskolor m m byggdes upp.

Våra insatser de senaste tio åren har varit betydligt blygsammare, men ändå viktiga. Det var i samband med ett besök i Hubeiprovinsen i november 1995, tillsammans med dåvarande missionsföreståndaren Krister Andersson, nämnde Fredrik Fällman och undertecknad, som vi kom överens om att föreslå Missionskyrkan att vi skulle ge stöd till vissa strategiska insatser, främst pastorsutbildning, men även ledarutbildning, översättning och tryckning av biblar, kyrkobyggnation m m.
Vi menade också att det vore viktigt att stärka utbytet mellan Kina och Sverige, vilket också gjorts genom att MUL-kursen vid två tillfällen besökt Kina, pastorernas manskör har varit på besök och några av de kinesiska ledarna har vid olika tillfällen fått hjälp att vidga sina vyer genom att besöka andra länder, bl a Indien, Kongo, Ecuador och Sverige.

Vi tackar Gud för våra kinesiska vänner som engagerat vittnar om Guds kraft i Kina idag. De utmanar oss och ger hopp till den världsvida kyrkan

Bertil Svensson

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

16 april
Påskdag- Uppståndelsedag
Han är uppstånden – ja Han är verkligen uppstånden!
Under två tusen år har kristna vittnat om Jesu uppståndelse, idag är det vi som bär det vittnesbördet vidare! Be om frimodighet och glädje att i vardagen kunna vittna om Jesus.

Ukraina
Våra trossyskon i Ukraina kunde under många år inte tala fritt om sin tro, idag är situationen annorlunda. Be för de växande kyrkorna i öst att deras frimodighet och tro får betyda mycket för många.

23 april
Färjestaden
På väg mot en församlingsbildning i Färjestaden tar man nu ett nytt steg framåt i den gudstjänst som man idag samlas till. Den direkta församlingsbildningen har skjutits något på framtiden, men gruppen i Färjestaden arbetar fortsatt med alla de kontakter som skapats den sista tiden.
Be om Guds välsignelse i arbetet med den nya gemenskapen av troende i denna del av Öland.

Pakistan / Indien
Behovet är stort av fortsatt stöd till dem som drabbades av jordbävningen i nordöstra Pakistan, på gränsen till Indien. Vi ber för kyrkornas arbete bland de nödlidande.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan