Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
12 mars 2004

Käre vän!

Medarbetarkören har varit på turné i Indien. En rapport därifrån finns i veckobrevet samt en artikel från Japan, som är vårt internationella förbönsämne. Dessutom har vi med information om MUL-kursen, om Mission - Utveckling - Lärande, som i höst går till Centralamerika.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Medarbetarkören hemma efter Indien-turné

Medarbetarkören i Svenska Missionskyrkan har trötta och nöjda återvänt hem till Sverige efter en tvåveckors turné i Indien. Den 40 personer starka kören, under ledning av Anna Skagersten, har sjungit vid många tillfällen i konsertlokaler och kyrkor i delstaten Maharashtra. Man har framfört både svenska och internationella psalmer, sånger och folksånger.

Framförandena har varit mycket uppskattade av publiken och vid nästan alla tillfällen har lokalen varit fylld eller t o m överfylld. Vid konserten i Solapur kom 2.000 personer! The Indian Express, Puneutgåvan, skrev lördag 28 februari bl a: De krönte sin väg in i publikens hjärtan med psalmer och svenska folksånger vid konserten i Nerhu Memorial Hall på torsdag kväll. The Swedish Ministers Concert Band är på turné i Pune och ser fram emot att lära sig indisk musik.

Förutom att sjunga har körens medlemmar besökt ett stort antal av Hindustani Covenant Churchs´ (HCC) församlingar och sociala projekt. Man har fått möta arbetande barn, eunucker, kvinnor organiserade i självhjälpsgrupper, syklasser, engagerade pastorer och inte minst HCC:s energiske Missionsföreståndare Steven David!

Massor av medlemmar i HCC har hjälpt till att göra resan till en oförglömlig upplevelse. Säkert kommer många församlingar i Sverige att få möta en annan värld och en annan kyrka genom Medarbetarkörens berättelser om indienbesöket.

P-O Sveder Renklint
-----------------------------------------------

Det mänskliga hjärtat är vårt missionsfält

Människans hjärta är vårt missionsfält. Det må vara självupptaget, fyllt av kulturella småstenar, eller ha ogräs i form av den mänskliga ursjukdomen “oro för allt tänkbart i tillvaron”. I mitt kyrkliga arbete här arbetar jag med ordet ”tillit” som hjälp för alla de mänskliga mötena i kyrkan i Ichinomiya. Jag arbetar tillsammans med Shuzo Yoshida, som är församlingens ansvarige pastor. Vi driver förutom det traditionella mötesarbetet också en ”förnyelseaktivitet” genom samtalsgruppstid en gång i månaden. Församlingen delar in sig i grupper för samtal och bön. Arbetet för min del bygger på engelskundervisning och bibelundervisning. Många mammor kommer med barn till kyrkan för att delta i engelskverksamheten. Av dessa är nu en del av dem i en grupp med bibelundervisning och engelska på schemat. Deras små barn leker under tiden i och omkring kyrkan. Vi har också en kvällsgrupp med vuxna under samma tema. Både internt och externt gäller det för en kyrka att ha tillit i relationer för att kunna så evangelium i hjärtats goda jord.

För övrigt är NSKK under nytt ledarskap genom pastor Kazuhide Ogawa. Styrelsen är också förnyad med lite yngre förmågor. Mitt arbete i styrelsen är av bisittarkaraktär. Till det ingår jag också i pionjärutskottet. NSKK:s ekonomiska och personella situation medger inga nya pionjärplatsprojekt för tillfället. Det kan dröja många år till nästa möjlighet. Förutom att NSKK driver ett mer traditionellt kyrkligt arbete med lokala evangelisationsinsatser genom deras pastorer, vill de också bygga ett hem för äldre. Detta ingår bland andra projekt i långtidsplaneringen. NSKK har för närvarande pastorsbrist, med 3 församlingar utan anställda. Den allmänna ekonomiska situationen är relativt svag i de flesta av våra församlingar, ja mycket svag i några.

Jan-Åke Palmaer
Missionskyrkans missionär i Japan
----------------------------------------------
MISSION, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Din bild av Centralamerika och Karibien - hur ser den ut?
Chansen är stor att den kommer att för�ndras under hösten 2004 om du väljer att ägna en termins studier på MUL. Vad är bistånd och vad är mission? Här får du möjlighet att förstå de globala strukturer som vidmakthåller fattigdom och orättvisor, handelsregler, råvarupriser, skuldproblematik m.m. men också vad vi kan göra åt det. Vad gör jag som enskild person och vad kan kyrkan göra?

I kursen ingår en fem veckors fältstudieresa till Nicaragua och El Salvador som säkert gör att din bild av Centralamerika förändras, framför allt efter mötet med människor och situationer längs Nicaraguas karibiska kust, vanligtvis kallad Atlantkusten. Du har bl a möjlighet att fördjupa dig i följande fältstudieteman:
·  Arbete mot AIDS och våld
·  Att vara ung på Atlantkusten (studier, familj, kyrka, droger och framtid)
·  Miskitobyn med Moravakyrkan i centrum
·  Mänskliga rättigheter och i synnerhet ursprungsbefolkningars rättigheter
·  Hur arbetar Diakonia

Kursen vill sätta in kyrkans och biståndsorganisationers arbete i ett sammanhang och erbjuder möten med en av de största kyrkorna i Centralamerika, Moravakyrkan i Nicaragua, men också de samarbetspartners Diakonia har på plats. Du får dessutom lära känna Nicaraguas och El Salvadors kultur i olika former liksom företrädare för samhället.

Studierna på skolan innefattar
Utvecklingssamarbete, Kulturförståelse, Missionskunskap och Religionsmöte
Nicaraguas och El Salvadors historia samt landskunskap
Freds-, konflikt och försoningsfrågor
Geografi- och miljökunskap
Dokumentations- och informationsteknik

MUL är för dig
som är intresserad av mission och internationella relationer. Du vill kanske satsa mer aktivt på opinionsbildning eller funderar på tjänst som missionsarbetare eller biståndsarbetare. Kursen ges höstterminen 2004 och består, förutom av studier på Lidingö, av en 5 veckors lång studieresa till Nicaragua och El Salvador. Vi reser dels i hel grupp men också i mindre fältstudiegrupper. Kursen är ett samarrangemang mellan Lidingö folkhögskola, Svenska Missionskyrkan, Svenska Missionskyrkans Ungdom samt biståndsorganisationen Diakonia och genom dessa kontakter får vi unika möjligheter att komma nära människan och ta del av hennes vardag.

Ansökan
Senast den 19 april. I antagningen ingår intervjuer. Kunskaper i engelska är nödvändigt och kunskap i spanska är en tillgång. För ytterligare information och ansökningshandlingar hänvisas till folkhögskolans hemsida [ http://www.lidingo.fhsk.se ]www.lidingo.fhsk.se eller telefonsvarare, tel 08-636 23 04.

Lidingö folkhögskola, Svenska Missionskyrkan, SMU och Diakonia                       
 
------------------------------------
Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Missionsföreståndarval
Missionsföreståndaren är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare. Inför valet av ny missionsföreståndare ber vi om vishet och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Japan
Vår systerkyrka upplever just nu svårigheter, då församlingar splittrats och medlemmar lämnat för att engagera sig i andra sammanhang. Vi ber om Guds hjälp för pastorer och församlingsledare att visa fasthet och kärlek i denna svåra situation.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan