Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
12 maj 2006

Kära missionsvän!

"Efter vinter kommer vår - också i Andens rike". Så sjunger vi i Grundtvigs härliga vårpsalm, som handlar om den tid vi lever i nu, då det nya livets krafter blommar.

Plötsligt kom inte bara våren till oss i höga Nord, utan det blev nästan sommar med en gång. Och vi gläds över kyrkornas arbete världen över, som är ett hoppets tecken för många i vår värld.

Den här tiden är också en tid då vi förbereder oss inför olika konferenser. SMU, tillsammans med baptisternas och metodisternas ungdomsförbund, samlas på Klintagården över Kristi himmelfärdshelgen om två veckor. Under pingsthelgen samlas evangelister från 15 systerkyrkor till konferens i Fiskebäcks missionskyrka. Offentliga kvällsgudstjänster hålls torsdag till söndag 1-4 juni. Ett par veckor senare hålls vår kyrkokonferens i Stockholm.

Nyss har SMU:s och Missionskyrkans volontärer kommit tillbaka efter avslutade insatser i Ecuador, de båda Kongorepublikerna och Mellanöstern. Nästa vecka hålls hemkomstseminarium med dem. Vi tackar Gud för dem alla och ber för de nya volontärer som nu rekryteras.

Nästa veckas internationella förbönsämne handlar om Kongo-Brazzaville, där två av våra volontärer arbetat. Vill du se bilder och veta mer om arbetet för fred och demokrati i Kongo genom fotbollsprojektet är du välkommen att läsa informationen på vår hemsida: www.missionskyrkan.se/gothiacup

I veckans brev får vi också information om det aids-projekt i Kongo-Kinshasa som Missionskyrkan stöder. Vi får också en kort inblick i situationen för de kristna i Xinjiang i nordvästra Kina.

Med varma hälsningar!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------

Aids-projektet i Kongo-Kinshasa

Det treåriga projektet i kampen mot hiv och aids i Kongo-Kinshasa går mot sitt slut. Projektet, som kallas PROLUSIDA, har arbetat med utbildning av sjukvårdspersonal, utbildat informatörer och drivit en upplysningskampanj om epidemin till befolkningen i Luozi-territoriet. Projektet har i hög grad bidragit till att befolkningen har fått ökad kunskap om hiv och aids och i CEC:s kyrkor i området har många tabun runt epidemin raserats.

Gudrun Svensson, svensk missionär och rådgivare i projektet, är nu på väg hem till Sverige. Men det betyder inte att arbetet stannar av. Projektets ledningsgrupp, under ledning av doktor Alfred Monameso, kommer att arbeta vidare inom projektet med inriktning på utbildning och information till myndighetspersoner, kyrkoledare och andra strategiska grupper i Luozi under det kommande året. För utmaningen att bekämpa hiv och aids växer. I Luozi-territoriet finns idag områden där uppemot sex procent av den vuxna befolkningen bär på hiv-smittan eller har aids.

Det finns mycket i den här situationen som är mörkt:
- sexualiteten har gått långt ner i åldrarna och ungdomarna utsätts för stora risker
- männens attityder och beteendemönster på områden som sexualitet, jämställdhet, respekt för mänskliga rättigheter
- idag är den gifta kvinnans största risk att bli hiv-smittad av hennes egen man
- det finns idag inte tillräcklig tillgång till frivillig hiv-testning
- sjukvårdspersonal tvingas ofta hantera smittat blod utan skyddshandskar
- på vissa sjukhus ges otestad blod vid blodtransfusioner

Allt detta visar att kampen mot hiv och aids måste fortsätta och intensifieras. På programmet för framtida insatser står ytterligare information och medvetandegörande, speciell fokus på riskgrupper såsom t ex chaufförer, fortbildning av nyckelpersoner, att öka tillgången till frivillig hiv-testning och rådgivning, säkra blodtrasfusioner, att bidra till den behandling som motverkar att hiv överförs från mor till barn, fortsatt informationsarbete bland unga i CEC:s församlingar - och mycket annat.  Här gäller det att, med alla medel, strategiskt arbeta för att stoppa den smitta som nu hotar också Svenska Missionskyrkans samarbetskyrka i Kongo-Kinshasa och det område där kyrkan arbetar.

Hiv och aids är något som i hög grad angår den kristna kyrkan. Inte bara för att kyrkan faktiskt drabbas i ungefär samma utsträckning som samhället i övrigt, utan också för att kyrkan har en viktig roll att spela i arbetet med epidemin. I det förebyggande arbetet, men också i vården av de redan drabbade och när det gäller behandling. Svenska Missionskyrkan vill, tillsammans med systerkyrkor i svårt drabbade länder, vara med och spela den rollen.

När det nu pågående Sida-projektet går mot sitt slut arbetar vi vidare med egna medel samt med stöd från Läkarmissionen. Vi arbetar också med en ny ansökan till Sida inför 2007.

Gunilla Hjelmåker
biståndssekreterare
-----------------------------------

Ur resedagboken från besök i Xinjiang, april 2006:

Den 60-åriga kvinnan tar plötsligt fram sin bibel och börjar läsa högt för mig ur 1 Korintierbrevet om andens gåvor. Hon läser hela avsnittet och vi börjar sedan samtala om vad vi kan göra med vårt liv och för Guds rike utifrån våra gåvor och förutsättningar. Samtalet fortsätter många timmar och kvällen avslutas med bön tillsammans i hela familjen för de kristnas situation i området, för oss i Sverige och för våra familjer.

Detta hände för en månad sedan vid ett besök i Xinjiang i västligaste Kina där Missionskyrkan har kontakter med uiguriska kristna. Här verkade också våra missionärer 1892-1938 då området kallades Östturkestan. Idag finns några tiotal kristna som samlas i hemmen då det inte är möjligt att vara öppet kristen i denna region. I den svåra situation som man lever i med mycket misstänksamhet, bevakning och kontroll är man ändå förvånansvärt frimodig och tar sitt ansvar som kristen och medmänniska. Ta med uigurerna i era förböner!

Fredrik Fällman
Asiensekreterare
------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

14 maj
Kyrkokonferensen
Om en månad samlas delegaterna i Stockholm till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens med temat ”En kyrka som berör”. Idag ber vi för förberedelserna inför konferensen och alla dess olika samlingar.

Kongo-Kinshasa
En av våra missionsarbetare, Gudrun Svensson, har under det senaste året varit engagerad i utbildning och vägledning för dem som arbetar i kyrkans hälso- och sjukvård speciellt med hiv-smittade personer. Be för detta svåra men viktiga arbete bland allt fler kongoleser.

21 maj
SMU:s riksmöte
Under veckan möts de tre ungdomsförbunden MKU, SBUF och SMU till gemensam årskonferens på Klintagården, Öland. Idag ber vi om Guds välsignelse i förberedelserna inför dessa dagar av viktiga överläggningar och beslut.

Kongo-Brazzaville
Flera hundra ungdomar, både pojkar och flickor, deltar i den fotbollsskola som vår systerkyrka driver i Brazzaville i samarbete med Missionskyrkan, Gothia Cup och BK Häcken. Be att alla dessa ungdomar får hjälp och vägledning, andligt men också för att lära sig att leva i fred och försoning.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan