12 februari 2009

Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >
Kära missionsvän!

För 100 år sedan, den 12 jan 1909, påbörjades missionsarbetet i dåvarande franska Kongo, nuvarande Kongo Brazzaville. Det var Johan och Maria Hammar som var pionjärerna och gick över gränsen från dåvarande Belgiska Kongo till Franska Kongo och grundade Madzia missionsstation 10 mil väster om Brazzaville.

I år firar alltså Svenska Missionskyrkan och Evangeliska kyrkan i Kongo, som är en frukt av missionärernas arbete, 100 år av evangeliskt arbete i Republiken Kongo, eller det vi i dagligt tal kallar Kongo Brazzaville. Förberedelserna för jubileet har pågått en längre tid, men pga det kommande presidentvalet, som planeras till juli månad, har jubileet nu skjutits upp till september 2009.

Jubileet aktualiseras på olika platser i Kongo med sin kulmen i Madzia tredje helgen i september och slutligen hela kyrkans fest i Brazzaville/Mansimou 24-27 september.

De hundra åren av mission i Kongo Brazzaville uppmärksammas också i Sverige i samband med kyrkokonferensen i maj månad, då bland annat missionsföreståndare Patrice Nsouami kommer att delta.

Inför 100-årsjubileet ger de nordiska missionskyrkorna bland annat extra stöd till Evangeliska kyrkan att sanera sin ekonomi och betala ut eftersläpande löner till pastorer och evangelister. Vi kommer också att ge fortsatt stöd till evangelisation och utvecklingsarbete och söka vägar till ömsesidigt utbyte mellan Kongo och de nordiska länderna.

En stor grupp ungdomar från Sverige besökte Kongo under hösten och deltog i lärjungaskolan Apg29 eller Actes29, som skolan kallas på franska. Mötet med de kongolesiska ungdomarna och den kongolesiska kyrkan betydde mycket och flera av dem som var i Kongo fortsätter nu att praktisera i svenska pionjärförsamlingar via kursen ”Våga tro” på Karlskoga folkhögskola.

Efter den ringa början 1909 skedde en väldig missionsexpansion de första åren. Som nämnts tidigare grundades missionsstationen i Madzia 1909, året därpå Musana och ytterligare ett år senare Brazzaville. Sedan följde Kolo, Indo med flera platser och därefter en expansion i norra Kongo, där det Norske Misjonsforbund och Örebromissionen koncentrerade sina insatser. Alla de församlingar och missionsstationen som grundades blev sedan en del av den Evangeliska kyrkan i Kongo när den bildades 1961. 1947 är ett viktigt årtal, då väckelsen bröt fram med början på evangelistskolan i Ngouedi, en väckelse som alltjämt lever och påverkar hela landet.

Inför jubileet i september finns viss oro genom att val ska hållas i juli månad. Uppgifter från bland annat fransk press talar om att president Denis Sassou-Ngouesso har gjort betydande beställningar av vapen, helikoptrar och annat krigsmaterial, dock inte till landets armé utan till en personlig milis norr om huvudstaden.

Evangeliska kyrkan och de nordiska missionskyrkorna har under en lång följd av år arbetat med humanitärt arbete och utvecklingsarbete via en gemensam organisation ASUdh (Action de Secours d´Urgence et développement humaine). Det är i dagarna tio år sedan organisationen bildades och en kort rapport ges om arbetet nedan.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Hälso- och sjukvårdsarbetet är alltjämt viktigt för Evangeliska Kyrkan i Kongo.
Här barnmorskan i Musana.
ASUdh – tio år av humanitärt arbete och utvecklingssamarbete

I samband med ASUdhs årsmöte, hölls en tacksägelsegudstjänst i gamla Plateau-kyrkan i Brazzaville
med en historisk tillbakablick av ASUdhs arbete i Kongo.

Flera av de kongolesiska medarbetarna finns med sedan starten, bland annat dr Ndandou som är vice direktör och Mr Nkaba som är sekreterare. För närvarande arbetar tre svenska missionsarbetare i ASUdh: PerOlov Lundqvist som samordnar arbetet, Åke Johansson som är kassör och Josiane Bolenge
Kamparås, som arbetar med utvärderingar och uppföljning av projekten. ASUdh bildades för att samordna akut nödhjälp efter inbördeskriget i slutet av 1990-talet.

Arbetet har varit framgångsrikt och organisationen har fått ett mycket gott rykte i Kongo och internationellt.

År 2000 godkändes organisationen som en internationell hjälporganisation av den kongolesiska staten. Det ger ASUdh goda möjligheter att arbeta i hela landet. ASUdh har framgångsrikt drivit olika utvecklingsprojekt, som Hiv/Aids, jordbruksutveckling, fredsarbete, ungdomsutveckling genom fotboll,
vatten med mera.

Evangeliska kyrkans egen administrativa struktur har efter krigen varit svag, men en stor förändring har skett under senare år. Ett organisationsutvecklingsprojekt påbörjades för några år sedan med stöd av norska UD och Sida/SMR. Man börjar nu skönja en del resultat och en ny nationell struktur (CTPAD) ska framöver samordna EECs utvecklingsarbete.

Det får följande konsekvenser för ASUdh:
• ASUdh fortsätter som en internationell organisation
• En transitionsperiod på c:a 2 år som möjliggör för ASUdh att fortsätta pågående projekt och identifiera nya, samtidigt som man stöder framväxandet av CTPAD
• ASUdh och CTPAD samarbetar framöver i genomförandet av utvecklingsprojekten


Förbönskalender

15 februari
equmenia
equmenia är den gemensamma nationella organisationen för barn och ungdomsverksamheten inom
MKU, SBUF och SMU. Be för ideella och anställda inom equmenia som jobbar globalt och i Sverige
med ettårsarbete, Apg 29, internationella praktikanter, programutveckling i scout, k-märkt m.m.
equmenias första och största mål är att i ord och handling sprida evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga.

Kongo Brazzaville
Landet förbereder sig för presidentval under 2009. Be att dessa skall kunna hållas under fredliga och ordnade former och att inbördeskrig skall kunna undvikas. Kongo-kyrkan skall under året hålla sitt 100-års jubileum. Be för planeringen och genomförandet så att det får bli en stor fest och ett avstamp för det framtida arbetet för Guds Rike i Kongo.

22 februari
Kyrka – polis
Polisens olika personalgrupper ställs ofta inför svåra uppgifter som kan vara såväl fysiskt som psykiskt påfrestande. Ett av de stöd som erbjuds kommer från diakoner och pastorer som arbetar inom ramen för ”Kyrka – polis” i samverkan. Be för alla möten, i form av samtal och utbildningar, som
fyller dessa medarbetares vardag.

Kongo Kinshasa
Systerkyrkan kommer under sommaren att välja ny kyrkoledning och missionsföreståndare. Be att valet skall kunna ske i god demokratisk ordning och under Andens ledning. Be att Herren skall utse nya och dugliga ledare.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan