Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission
12 februari 2004

Kära vän!

Lillemor Stenman, en av våra missionsarbetare, kom hem från Brazzaville för några veckor sedan. Hon skriver i veckans brev om det humanitära hjälparbetet hon varit involverad i tidigare och nu åter en kortare tid. Det humanitära hjälparbetet är vårt förbönsämne den här veckan.

Idag har vi från Svenska Missionskyrkan skrivit ett brev till utrikesminister Laila Freivalds, med anledning av att svenska regeringen föreslår ett minskat engagemang i Kongo Kinshasa från svensk sida, till förmån för en insats i Liberia. Eftersom vi har funnits i Kongo i över hundra år och sett betydelsen av långsiktighet i internationella relationer, uppmanar vi regeringen att ompröva sitt förslag.

Vi skriver bl a: "Sveriges regering föreslår att merparten av vår FN-personal dras tillbaka från Kongo till förmån för en satsning på Liberia. Även om ett stöd till fredsprocessen i Liberia är angeläget, frågar vi oss om det är klokt att på det sättet lämna ett arbete och en region, där det officiella Sverige nu tagit ett initiativ och där stora möjligheter till långsiktigt fruktbara och ömsesidiga relationer kan byggas upp."

"Vi menar att det är viktigt med långsiktighet i alla våra internationella relationer. Att göra insatser än här, än där är inte särskilt förtroendeingivande, varken bland oss engagerade i Kongo eller bland representanter för FN. "

Hela brevet - och pressmeddelandet - finns på Skutan och på hemsidan.

Slutligen vill vi informera om vårt andra förbönsämne denna veckan, den gemensamma sommarsatsningen för Missionskyrkan och SMU i teamet "VÅGA TRO", 9 juli - 1 augusti. Arbetet sker i samarbete med Teamevangelisation, Sändaren och Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö. Teamet kommer att arbeta två veckor på Öland och en vecka i Stockholmsmiljö.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Åter till Kongo

Under två månader har jag haft förmånen att få vikariera på den tjänst jag hade under tre år, från mars 2000 till februari 2003, som ekonomiansvarig för ASU, den Evangeliska kyrkans hjälporganisation i Brazzaville, Kongo. ASU  har funnits sedan 1999 och huvudsakligen varit inriktad på humanitär hjälp på olika sätt. Situationen i landet har under de här åren successivt stabiliserat sig, även om behoven fortfarande är stora.
 
En aktivitet som funnits från första början är hjälp till odling. Till en början var det fråga om att hjälpa människor som återvände helt utblottade till sina hem efter månader av flykt. Omgivningarna var ännu inte säkra utan människorna lärde sig att odla grönsaker på den tomt de hade till förfogande, först och främst för att ha något att äta och även för att kanske kunna sälja och ha något att köpa andra förnödenheter för. Detta har så småningom utvecklats till enskilda odlare och jordbrukskooperativ över hela landet som fått hjälp med verktyg, utsäde och utbildning av ASU. Många som aldrig odlat förr har blivit jordbrukare och därmed är det några arbetslösa färre i storstäderna. I många fall har även unga män som fanns med i milisen under kriget fått en meningsfull uppgift i jordbruket. Det som skett under 2003 är att man upprättat vissa centra i landet där jordbrukarna kan låna litteratur om odling, de kan köpa utsäde, låna större verktyg som de inte har råd att köpa själva. På ett par ställen finns nu en traktor som man kan hyra för att bearbeta större arealer. Och seminarier om odling och näringslära mm. fortsätter för alla intresserade.

I Pool-regionen söder och väster om huvudstaden Brazzaville, har oroligheterna fortsatt efter krigen och förutom det fortsatta jordbruksprojektet har ASU också distribuerat mat och andra förnödenheter till människor som fått fly från sina byar och blivit plundrade för, vem vet vilken, gång i ordningen. Under det gångna året har man också hjälpt till med reparation och upprustning av skolor som fördärvats och där all inredning försvunnit.

Familjer har fått hjälp med hemresa till byn, när där blivit tillräckligt säkert och även viss hjälp att reparera hustak som förstörts under beskjutning. Både statliga och kyrkliga sjukvårdscentra har fått hjälp med medicin för att billigt kunna vårda de sjuka som kommer.

Under 2003, liksom tre tidigare år, har ett antal unga fått hjälp att lära sig bli snickare, murare eller sömmerska. Också bland dessa finns en del unga milispojkar som lämnat vapnen och försöker återanpassa sig i samhället.

ASU planerar också för det kommande året att kombinera så gott som alla olika projekt med information om aids i preventivt syfte.

Till ovannämnda projekt har vi använt Sida-medel. Det kommer också vissa privata gåvor till ASU och bl.a. har vi, i samarbete med Blå Bandet, drivit ett antidrog-projekt för sådana medel, där vi nått runt 700 militärer och gendarmer i Brazzaville med information om droger. Den informationen mottogs med stort intresse. Militären är en otroligt utsatt grupp och ingen grupp i samhället har så många drogberoende och hiv-smittade, enligt en uppskattning närmare 60 %.

Ett fotbollsprojekt har nyss startat upp i samarbete med Sida och Gothia Cup. Barn och ungdom ska få vara med i fotbollslag och i samband med träning också få lära sig hygien, lagspel, demokrati - att fungera tillsammans i ett lag och i ett samhälle.

Hittills har ASU framförallt varit en nödhjälpsorganisation och därför fått 100% av de flesta projekt från Sida - och även en del medel från Norska UD. Nu driver ASU också långsiktiga utvecklingsprojekt. För dessa projekt måste Missionskyrkan skjuta till 20% i egeninsats. Vid ASU:s årsmöte i januari bytte organisationen namn från ASU (Action de Secours d´Urgence, Akuta nödhjälpsaktionen) till ASUdh, där tillägget betyder ”développement humain”, dvs Mänsklig utveckling.

Tack till alla som hjälper oss att hjälpa!

Lillemor Stenman
-----------------------------------------------

Förbönsämnen:

Uppdraget fortsätter
För det fortsatta församlingsgrundande pionjärarbetet planeras ett större team "VÅGA TRO", som ska arbeta i olika miljöer och med inriktning på det personliga mötet med människor. Vi ber om vägledning för den arbetsgrupp som planerar detta arbete i samarbete med lokala församlingar.

Team "VÅGA TRO", tiden 9 juli - 1 augusti, är en gemensam satsning för Missionskyrkan och SMU, i samarbete med Teamevangelisation, Sändaren och Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö. Teamet kommer att arbeta två veckor på Öland och en vecka i Stockholmsmiljö.

Kongo-Brazzaville
Evangeliska kyrkans diakonala arbete ASU har under de senaste månaderna kunnat ge stöd till ett stort antal familjer. Stödet har bestått av mat, redskap och takplåt, en hjälp som är ett hoppets tecken för många människor. Vi ber för dem som arbetar praktiskt och för alla som nås av hjälpen.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, http://www.missionskyrkan.se//utskick


Svenska Missionskyrkan