Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
11 november 2005

Kära missionsvän!

Efter en intensiv resa till Indien är jag sedan några timmar tillbaka i Sverige. En färsk rapport finns nedan.

Denna veckas förbönsämnen i vår Förbönskalender sätter fokus på SMU:s tonårsarbete och projektet INUTI. Ove Sommar, SMU-sekreterare med ansvar för ungdom / INUTI, presenterar kort projektet som en gemensam satsning för Svenska Missionskyrkan och SMU med syfte att ge ungdomar förnyade möjligheter till att komma till tro, omvändelse till Jesus Kristus och livsgemenskap i församlingen.

Ove uppmanar oss att
- be för de församlingar/föreningar som antagit utmaningen och för dem som försöker förankra nytänkande i sina sammanhang.
- be för projektets anställda: Linda Alexandersson, Boppe Perhamn och Ove Sommar.
- be att de församlingar/föreningar, som skulle behöva en injektion med hjälp av INUTI, får upp ögonen för möjligheten.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------------

Kort rapport från Andamanerna och Kashmir, Indien

Tillsammans med missionsföreståndare Steven David, Hindustani Covenant Church (HCC) har biståndscontroller Rut Lindén och undertecknad följt upp olika katastrofinsatser som HCC genomfört under det senaste året, främst efter tsunamin på ögruppen Andamanerna i Indiska oceanen, men även insatser efter översvämningarna i delstaterna Gujarat och Maharashtra i somras. Till det kom samtal med HCCs medarbetare i Kashmir, om möjligheten att göra insatser för drabbade efter jordbävningen i norra Pakistan, som i hög grad även berörde den nordvästra delen av Indien.

HCC är den lilla kyrkan med det stora ansvarstagandet för människor på olika håll i Indien, något som bekräftades särskilt på Andamanerna.

De stora hjälporganisationerna har betydligt mer pengar och resurser att sätta in, men HCC har kanske större långsiktighet och gör väldigt mycket för de medel man fått tillgång till via Missionskyrkan och andra systerkyrkor i Europa och USA. De ”transnationella biståndsorganisationerna”, som man talade om på Andamanerna, tycks mer ”affärsinriktade” än de mindre, som kanske är mer service-inriktade. För en del tycks det vara viktigast att snabbt göra jobbet och visa upp ett resultat för att sedan hasta vidare till andra länder och andra katastrofer.

HCC har fyra församlingar på Andamanerna och de är grunden för arbetet och anledningen till att man inte bara vill se snabba, kortsiktiga resultat med förnödenheter som delas ut, hus och båtar som byggs eller repareras och fiskenät som delas ut. HCC vill framförallt vara med och bygga upp människors liv i vardagen. Därför ger man fortsatt medicinskt stöd och fortfarande är flera socialarbetare på plats, som arbetar med självhjälpsgrupper för att ge små krediter för att få igång en ekonomisk verksamhet. Man undervisar även befolkningen och diskuterar med lokala myndighetspersoner, hur man ska förbereda sig på bästa sätt inför kommande katastrofer. Och Ashish Wasker, Mr Kodolikar och läkaren Cristina Joyce har lämnat sina familjer under en längre tid för att följa kallelsen från Gud och HCC att tjäna medmänniskorna på Andamanerna.

Samtidigt som HCC alltså långsiktigt arbetar på Andamanerna så ser man även de akuta behoven i nordvästra hörnet av landet, Kashmir, som vi även besökte. Vi flög till huvudstaden Srinagar, innan vi sedan åkte bil till Baramula district, Uri region och Kamalkote-området, på gränsen till Pakistan.

Jag har aldrig sett så mycket militärer någonstans, 700.000 indiska militärer finns här, vilket visar att situationen är mycket spänd. Två timmar innan vi landade var det en självmordsbombare som sprängde sig själv och fem andra till döds i en militärkontroll på samma väg som vi sedan åkte.

Mr Gulam Nabi Azad, installerades som Chief Minister, chef för staten Jammu & Kashmir, några timmar senare och den grupp som tog på sig ansvaret för bomben gjorde det i protest mot den indiska närvaron i Kashmir.

HCC har sedan några år tillbaka några medarbetare i området och de är nu involverade i stöd till befolkningen i Kamalkote. De flesta organisationer kommer och lämnar hjälpmaterial till de drabbade av jordbävningen, men HCCs folk går till fots och besöker avlägsna bergsbyar och sitter ned och samtalar med folket. Det är inte ofarligt, då extremister befinner sig i området, men man är motiverade och vill nå ut med hjälp till så många innan vintern.

Man hoppas bl a på stöd från Sverige till att bygga temporära hus, som måste byggas innan snön faller inom 1-2 månader. Det bor cirka 700 familjer i området och åtminstone 200 hus hoppas vi kunna bygga i en första insats. Priset för dessa temporära hus är 3.000 kr.

Strax efter att jag i eftermiddags kommit hem fick vi så beskedet om att Sida, via Svenska Missionsrådet, initialt stöder den här insatsen med 420.000 kr och på Missionskyrkans kassa noterar man med tillfredsställelse att pengarna från församlingar och privatpersoner nu börjar komma in. Till idag har 268.000 kr kommit in till Indien/Pakistan med anledning av jordbävningen.

Vi ber för våra indiska medarbetare på Andamanerna och Kashmir. Vi ber särskilt för säkerhetssituationen för medarbetarna i Kashmir.

Bertil Svensson
----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
13 november

SMU tonår
Under sommaren har flera stora tonårsläger genomförts och många vittnar om ett växande tonårsarbete. Be för tonårsarbetet i ert distrikt.

INUTI
Frågan om ”tro-omvändelse-församling” är aktuell i projektet INUTI där ett ökat antal församlingar och SMU föreningar anmäler sitt intresse. Be för dem som leder detta arbete och att det får bli till välsignelse för många.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan