Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
11 juni 2005

Kära missionsvän!

Nästa vecka är det Missionskyrkans kyrkokonferens i Immanuelskyrkan, Stockholm och SMU:s Riksmöte på Utbildningscentrum, Lidingö. Viktiga samtal kommer att föras i respektive forum och vi ser fram emot de gemensamma gudstjänsterna i Filadelfiakyrkan och i olika seminarier.

En gemensam fest med avslutande gudstjänst hålls söndagen den 19 juni är i parken vid Utbildningscentrum på Lidingö från kl. 13.00.
Information om olika gudstjänster, tider m m finns på Missionskyrkans hemsida,
www.missionskyrkan.se/rumforlivet

Drygt 600 delegater har anmält sig till kyrkokonferensen, men tyvärr är det färre delegater än tidigare på SMU:s riksmöte, kanske beroende på att tiden inte är den bästa för SMU:arna, som har sitt riksmöte på Lidingö.

Utländska gäster kommer som vanligt till årets konferens. Bland andra kommer pastorn på ögruppen Andamanerna, i Indiska Oceanen, Bartolomeus Bara, som på Annandag jul drog igång HCCs och Missionskyrkans hjälparbete efter den förödande flodvågskatastrofen. Missionsföreståndare Steven David deltar också i vår konferens. Vidare får vi besök av missionsföreståndaren i Moravakyrkan, Nicaragua, Steadman Bent, som tillsammans med sin fru Tamar, för första gången besöker Sverige. Vice missionsföreståndaren Edí Diafwanakana från Kongo Kinshasa är redan i Sverige, liksom en av medarbetarna i hjälporganisationen ASUdh, Nkaba Itou.

I konferensen deltar även ett ungt par med nära relation till det tidigare missionsarbetet i Kashgar, dåvarande Östturkestan, numera Xinjiang, Kina, liksom en pastor från Japan. Vi får också besök av generalsekreteraren för IFFEC, Internationella Federationen för Fria Evangeliska Kyrkor, Ketty Sögaard, från Danmark, utöver andra besökare från de nordiska och baltiska länderna.

Tag tillfället i akt att möta dessa våra vänner och många andra som kommer till Stockholm nästa vecka!

Vi ser fram emot dessa dagar och ber om Guds nåd och välsignelse över förhandlingar, gudstjänster och gemenskap mellan unga och äldre.

Väl mött!

Bertil Svensson
missionssekreterare

Ps. Veckobrevet avslutas med information om Ecuador, ett land som ligger många av oss varmt om hjärtat, ett land som de senaste veckorna på nytt genomlevt politiskt kaos. Vi innesluter Ecuador och våra vänner i Pactokyrkan i våra förböner. Ds.

----------------------------------------

Välkomna till kyrkokonferens och riksmöte!
15 - 19 juni i Stockholm

Varmt välkomna till gemenskap, arbete, bön och fest i kyrkokonferens och riksmöte! I år är temat välkänt: Rum för livet. Samma tema som för två år sedan, men det finns fler associationer att upptäcka:

• Rum för livet i dess helhet, med både det starka och det~svaga.
• Rum för det nära livet och för människovärde i ett globalt perspektiv.
• Rum för olika åldrar och erfarenheter, för olika åsikter, för trons olika språk och uttryckssätt.

Konferensen är en mötesplats för hela Missionskyrkan och SMU. Den äger i år rum den 15–19 juni. Kom gärna även om du inte är ombud.

Missionskyrkans förhandlingar hålls i Immanuelskyrkan, SMU:s på Lidingö. Gudstjänster, seminarier och andra aktiviteter är gemensamma.

Omslut konferensen i förbön. Be för de beslut som kommer att fattas och för allt som planeras och förbereds inför dessa dagar.

Göran Zettergren
missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan

Göran Bondesson
förbundssekreterare, SMU

---------------------------------------

Ecuador - ett missionsland i politisk kaos

Det har gått över en månad sedan Lucio Gutiérrez lämnade presidentposten i Ecuador efter omfattande protester på gatorna, främst i huvudstaden Quito. Sedan dess har han haft politisk asyl i Brasilien, men plötsligt och ganska oväntat bestämde han sig i början av juni att inte stanna. I stället siktar han på att kunna återvända till hemlandet, eller Colombia, om han inte blir insläppt i Ecuador.

Ingen president i detta land har lyckats hålla sig kvar vid makten hela mandattiden sedan Sixto Durán Ballén styrde sina fyra år i mitten av 1990-talet. Gutiérrez var själv med om att avsätta en av sina föregångare för fem år sedan, då i egenskap av arméöverste. Hans militära bakgrund var kanske en fördel när han drev sin valkampanj 2002, eftersom han uppfattades som ett alternativ till de traditionella makteliterna. Men hans smekmånad med folket svalnade ganska fort, vilket inte är ovanligt i Ecuador. De organisationer som representerar indianbefolkningen stödde honom aktivt i valet, men blev besvikna och tog sin hand ifrån honom redan något år efter tillträdet. De har sin röst främst genom organet CONAIE och började nog tidigare än de flesta andra att kräva Gutiérrez avgång, dock utan att få så mycket gehör från andra håll i samhället. Det kan dock tilläggas i det sammanhanget att FEINE, det parti som samlar de evangeliskt troende indianerna i landet, stödde Gutiérrez aktivt in i det sista. De här organisationerna har sina starkaste fästen i bergsområdena, exempelvis i provinsen Chimborazo mitt i landet.

Finns det en "religiös" dimension i det här? Den är i så fall svår att sammanfatta. Av de personer inom Pactokyrkan som vi pratat politik med under våren finns alla åsikter representerade. Vi känner personer som demonstrerat emot Gutiérrez, andra som manifesterat sitt stöd för honom under den stegrande konflikten. I Amazonasregionen hade Gutiérrez många supportrar, inte minst för att han själv kommer därifrån. Den delen är dock den minst befolkade och egentligen kan det tyckas märkligt att en man därifrån lyckas nå presidentposten, med tanke på hur politiken fungerar. Det gäller att ha starka påtryckningsgrupper bakom sig och de är ofta regionalt förankrade.

Nuvarande presidenten Alfredo Palacio kommer från hamnstaden Guayaquil, landets verkliga företags-Mecka och den största staden överhuvudtaget. Palacio är läkare och gjorde sitt första insteg i politiken som hälsominister en period på 90-talet. Sedan dök han upp i det politiska livet igen när Gutiérrez engagerade honom i sin kampanj och utsåg honom till vicepresident. Även i det fallet blev det en relativt kortvarig tid av gott samarbete. Det de har gemensamt är att ingen av dem är karriärpolitiker. Men den regering som Palacio nu satt ihop har tydlig slagsida åt kusten och då inte minst - Guayaquil. Sju av 16 nya ministrar kommer därifrån. Tre av ministrarna är kvinnor. Palacio ger intryck av att vara mer pragmatiker än ideolog och det är också en egenskap han delar med sin nyligen avsatte föregångare. Men, som bevisats många gånger om i Ecuadors politik, den inställningen betyder inte att man lyckas hålla sig väl med alla.

Det som framförallt fällde Lucio Gutiérrez var förmodligen hans beslut att avsätta alla i högsta domstolen i december och handplocka ersättare efter egen smak - aningen förenklat, men ungefär så. Det ledde vidare till att han tillät Abdalá Bucaram komma tillbaka till landet utan att ställas inför rätta. Bucaram var president en kort tid på 1990-talet, men avsattes av kongressen när han ansågs vara mentalt instabil (med smeknamnet ”loco”) och korrupt. Gutiérrez var vid den tiden Bucarams adjutant eller högra hand och beslutet att släppa åtalspunkter mot expresidenten tolkades av många som ett slutgiltigt bevis på att Gutiérrez själv var lika korrumperad som de kolleger och föregångare han själv kritiserat för just korruption.

Ecuador har klarat sig från direkta inbördeskrig de senaste årtiondena, till skillnad från grannländerna Peru och Colombia. Men oförmågan hos landets ledare att klara sig kvar på sin post har blivit en följetong som bekymrar många i landet. Hur den relativt orutinerade politikern Palacio ska klara av sin uppgift fram till nästa val återstår att se. En av de viktigaste punkterna är hur det fortsatta samarbetet med USA ska se ut. Länderna förhandlar om frihandelsavtal och USA har också en militär närvaro här. Ecuador använder sedan fem år också dollarn som sin egen valuta. Demokratin i Latinamerika är alltid hotad, särskilt som det finns sådana enorma skillnader i inkomster och levnadsstandard i länderna här. Det kallas ibland för världens mest ojämlika kontinent och Ecuador är ett synligt exempel. Det finns många anledningar att hålla ögonen på utvecklingen och be för folket i landet.

Johan Lindahl den 7 juni 2005

-----------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 12 juni

Kyrkokonferens och riksmöte
Nu i veckan kommer Missionskyrkans kyrkokonferens och SMU:s riksmöte att hållas i Stockholm och Lidingö. Vi ber om Guds välsignelse över förhandlingar och beslut samt över alla samlingar och gudstjänster under veckan.

Indien
Vår systerkyrka i Indien har de senaste åren samlat in pengar till det pionjära arbetet i Färjestaden på Öland. Vi ber idag om Guds välsignelse för våra vänner som trots små ekonomiska resurser ändå vill stödja evangelisationsarbetet i Sverige.

-----------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan