11 juni 2009

Kära missionsvän!

Det är en dryg månad sedan senaste veckobrevet sändes och mycket har hänt.

Kyrkokonferensen har genomförts på ett bra sätt, med avsiktsförklaring om bildande av ny kyrka tillsammans med baptister och metodister.

Konferensen präglades också av missionen i Kongo  Brazzaville som i år firar 100 år. Systerkyrkorna medverkade i gudstjänster, andakter och seminarier och från och med i år fick de också möjlighet att komma med inlägg i konferensens diskussioner. Missionsföreståndare Steven David utnyttjade den möjligheten när frågan om avsiktsförklaringen diskuterades och började med att säga: ”Det här har jag väntat på i 25 år…” 

Vi gläds över systerkyrkornas tydliga bidrag till missionen i världen och inte minst vårt eget land!

Brevet i sin helhet som pdf »

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan