10 september 2009


Kära missionsvän!

Det händer mycket i de länder där vi samarbetar med systerkyrkor och lokala organisationer, mycket som är positivt, men också sådant som är svårt. Mitt i allt det svåra får vi som kyrka vara ett hoppets tecken. Det ömsesidiga stödet i mission är viktigt för oss alla, för ”lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra” 1 Kor. 12:26.

I detta veckobrev rapporterar vi bl a om några ”glömda” katastrofer, där vi och systerkyrkorna är involverade.


Brevet i sin helhet som pdf »


Svenska Missionskyrkan