10 september 2008

Kära missionsvän!

Det är länge sedan senaste ”missionsveckobrevet” sändes. Hela sommaren har gått och en del har frågat efter brevet. Det är givetvis bra om det vi skriver efterfrågas, så här kommer höstens första brev!

Trots att inga veckobrev sänts under sommaren så har det varit fullt med aktiviteter på olika håll, kanske därför inga brev sänts.

Göteborgsmötet
I samband med Göteborgsmötet, Missionskyrkans kyrkokonferens och SMU/equmenias riksmöte, hälsades ett 20-tal missionsarbetare och volontärer välkomna hem efter avslutat arbete i systerkyrkorna i Indien, Kina, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Ecuador och Palestina. Samtidigt sändes ett 20-tal missionsarbetare och volontärer till arbete i systerkyrkorna i de nämnda länderna samt till Japan.

Dessutom avskildes två missionärer för Spanien och Latinamerika.

Augusti månad är en tid för förberedelse för tjänst och utbyte i det internationella missionssamarbete vi står i. Här några smakprov.

· I augusti månad har SMU/equmenias och Missionskyrkans volontärer (9 ungdomar) förberett sig på Sidas kurscentrum i Härnösand. De flesta av dem är redan på plats i de olika länderna, medan några fortfarande väntar på visum. Be särskilt för dem som ska till Kina.

· En kurs har hållits på Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF) för de volontärer Missionskyrkan och SVF samarbetar om (8 till Indien och 1 till Japan). Några av dem är redan på plats i Indien.

· En kurs har genomförts på Karlskoga folkhögskola för 34 ungdomar (inkl. hjälpledare) som nyss rest ut för att under hösten delta i bibel- och lärjungaskolan Apg29 i Ecuador och Kongo Brazzaville. Det är första gången den här skolan genomförs i Kongo.

· Dessutom går 13 elever på MUL, Mission Utveckling Lärande, på Lidingö Folkhögskola, där det ingår en studieresa till Centralamerika och kontakt med våra samarbetspartners/kyrkor i Costa Rica och Nicaragua.

Steph of Faith
Under sommaren har också ett 20-tal ungdomar från Sverige deltagit i evangelisationslägret Step of Faith i Estland tillsammans med ryssar och ester. 7 ungdomar har deltagit i ett utbyte med Reformerta Synoden i Syrien och Libanon. Lika många har varit med om ett ungdoms- och musikutbyte i Kongo Brazzaville.

Allt detta och andra utbyten betyder mycket för dem som får möjlighet till det, men också för församlingarna i Sverige och systerkyrkorna i andra länder. Vi är en kyrka och vi får samverka i Guds mission.

Flera årskonferenser
Samtidigt pågår det långsiktiga missionsarbetet på olika håll. Under sommaren har flera samarbetskyrkor haft årskonferens. Jag vill särskilt nämna följande:

· Evangelical Covenant Church i USA o Canada har valt ny President, Gary Walter, som tidigare var ansvarig för avdelningen för pionjärarbete och evangelisation.

· I Hindustani Covenant Church har Steven David omvalts som moderator för 21 gången (här väljer man varje år)!

· I Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville omvaldes Patrice Nsouami som President för en ny 4-årsperiod.

Katastrof...
Under sommaren har, som vanligt frestas man säga, Indien drabbats av översvämningar med stor förödelse, lidande och död. Framförallt gäller det delstaterna Orissa och Bihar där HCC arbetar sedan några år tillbaka. Från Missionskyrkans sida kunde vi i slutet av juni förmedla 850.000 kr i Sida-stöd till Orissa och nu i början av september lika mycket till Bihar.

...och oroligheter i Indien
Vad som är ännu mer oroande gällande Orissa är att våldsamheter mot kristna på nytt tilltaget i slutet av sommaren. Det är nationalistiska hinduiska grupper som återigen ger sig på de kristna. Nunnor har våldtagits, människor har fördrivits från sina hem och dödats, hus och kyrkor har bränts ned, framförallt i Kandhmal, Jaipore, Koraput, Balangir, och Phulbani. Bl a har två pastorer som samverkat med HCC bränts levande. F n har HCC ansvar för ett 80-tal personer som tvingats fly från sina hem och byar till ett säkrare ställe.

På andra håll är fundamentalistiska grupper ute efter några av HCCs medarbetare som tidigare varit muslimska ledare men som nu är efterföljare till Jesus.

Vi ber för HCC och de som är utsatta för förföljelser i Orissa och de Jesustroende muslimer man har kontakt med.

Via de internationella nätverk vi finns med i - Kyrkornas Världsråd (KV) och Internationella Federationen av Fria Evangeliska kyrkor (IFFEC) - har vi uppmärksammat kyrkor i världen på denna situation. Brev sänds även till den indiska regeringen.

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

 

 

 

 

 


Uttalanden, artiklar, bilder, pressklipp...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Steph of Faith 08
Läs mer >

  

 


 


Pastor Asher Wasker, Indien, som
samordnar den humanitära hjälpen i norra Indien och ger stöd till pastorer och evangelister.

Förbönskalender

14 september
Kyrka Samhälle
Inom ramen för arbetet med ”Kyrkan i Samhället” har tre prioriterade mål satts upp: integration, miljö och att öka tillgängligheten. Be att fler människor hittar vägen in i församlingens gemenskap och inte minst till gudstjänsterna.

Japan
Kyrkorna i Japan står inför stora utmaningar i ett ekonomiskt välmående och högeffektivt samhälle, men där det också finns många människor med problem av olika slag: fattiga mitt i all rikedom och psykiska problem då man ej lyckats förverkliga egna och andras krav. Be särskilt för våra missionsarbetare/pastorer Jan-Åke Palmaer, som arbetat i Japan drygt 15 år och Tima Sheiakh, som i höst inleder sin första period av studier och tjänst i Japan.

21 september
Storstadsarbetet i Stockholm
I Stockholmsområdet bor det cirka 1,2 miljoner människor och Missionskyrkan har 33 församlingar. Be att församlingarna kan vara ett stöd för alla utsatta som finns i storstadsmiljön samt att de kan möta de nya svenskarna som bor i mångkulturella och mångreligiösa områden. Be också för unga människor att de får en trygg och meningsfull miljö i storstan och att de i SMU och församling kan finna vägen till en personlig tro..

Kina
Utvecklingen i Kina har varit stark på alla plan under de senaste åren. Mycket har fokuserats på OS som nu har genomförts. Be för kyrkorna och de utmaningar man står inför. Vi ber särskilt för de kristna i Hubei-provinsen och den autonoma regionen Xinjiang, som vi sedan mer än 100 år haft kontakt med.


Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se
Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan