Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission

10 september 2003

Vänner

I denna veckas "Veckobrev om mission" får vi en hälsning från Kongo Brazzaville genom en av våra medarbetare.

När ASU i veckan besökte Madzia med den stora lastbilen med många ton varor möttes teamet av en större misär än beräknat. I Madzia med omnejd lever ännu alltför många människor på livets skarpa gräns mellan att leva eller inte. Där fanns fler nödställda människor än vi räknat med. Då vill det till att finna tröstande ord och goda motiv till alla de som inte fick del av de nödvändiga basvarorna just nu. Endast gott omdöme och god empati med Guds hjälp kan de goda orden i en sådan stund formas. Tack vare goda medarbetare lyckades de att lugna människorna.

Från vår japanska systerkyrka nås vi av en tråkig nyhet. En av församlingarna har i stort sett tömts på medlemmar, endast två eller tre personer finns kvar. Pastorn och det stora flertalet medlemmar har gått över till en annan grupp, "Trakpan" Det är en koreansk grupp som "missionerar" genom att inta en befintlig lokalkyrka. Teologiskt är det en "framgångsteologisk" gruppering som predikar att man kan befria sig från sjukdom eller andra svårigheter genom "rätt" tro, d.v.s. grupperingens tro. Låt oss be för våra syskon i NSKK, att Gud öppnar vägar till försoning och en sund tro.

Måndag 15 september åker årets MUL-grupp från Lidingö Folkhögskola till Indien för en fem veckors studieresa. Den mesta tiden tillbringar man hos vår systerkyrka Hindustani Covenant Church där man kommer att se kyrkans evangelisationsarbete och sociala arbete på nära håll. Vi önskar gruppen Guds välsignelse på resan! Är ni i församlingen eller SMU-föreningen intresserade av att få del av ungdomarnas erfarenheter kan ni höra av er till Lidingö Folkhögskola i början av november.

För den som är intresserad av att åka till Indien och bl a delta i HCC:s 40-årsjubileum arrangerar Focus Resor en resa 24 okt - 3 nov. Man kan ta emot ytterligare några resenärer men den som är intresserad bör anmäla sig omgående till resebyrån, tel 036 - 30 26 50.

Hoppas att ni också prenumererar på SMU:s internationella nyhetsbrev, NIUS. Man kan anmäla sig genom att skicka ett mejl med till internationellt@smu.se. Skriv "nius" i ämnesraden. Här är en hälsning ur detta nyhetsbrev.

Året är på väg in i september. NIUS har haft ett lättare uppehåll. Det internationella arbetet i SMU har dock inte det. Sommaren började med SMU:s riksmöte och internationella gäster från Kongo-Brazzaville, Nicragua, Litauen, Skottland och Norge! Carinne och Narelle från JEEC i Kongo-Brazzaville var returvolontärer i Sverige fram till mitten av augusti och deltog under sommaren förutom på Riksmötet även på många läger, bl a konfaläger och Helt Enkelt.

Nu väntar ett nytt spännande år! Nästa sommar arrangerar SMU CAP-lägret i Sverige. Mer info om det kommer senare under hösten. Läs även på hemsidan www.smu.nu/globalt.

Veckans förbönsämne handlar om Japan och kyrkans nye missionsföreståndare.

Med varm hälsning

P-O Sveder Renklint
Asiensekreterare

------------------------

Förbönsämnen

SMU-scout

Många scoutföräldrar är aktiva på olika sätt för att stödja det lokala scoutarbetet.

Vi ber för scoutledare och deras kontakt med familjerna.

Japan

Vår systerkyrka i Japan har sedan några månader en ny ordförande, Ogawa Kazuhide, för närvarande pastor i Yakage. Vi ber för honom och alla de unga pastorerna i vår systerkyrka i Japan.

-----------------------------------------------
En länk till det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan/avanmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan