10 mars 2008

Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Förra veckobrevet rapporterade vi bl a från Kongo och jag skrev att det finns mycket som är positivt, men att länderna fortfarande dras med stora problem. Tyvärr blev det sistnämnda mycket tydligt förra veckan, då oron och våldet på nytt drabbade Kongo Kinshasa, denna gång i hjärtat av det område där Missionskyrkas systerkyrka CEC arbetar. Oroligheterna har gjort att vår missionär Ruth Diyabanza och SMU-volontären Albin Sandell, igår reste till Kinshasa, där det för tillfället är lugnare. Se vidare Peter Wärnelids rapport i detta brev, liksom vår hemsida, som kontinuerligt uppdateras utifrån vad som händer.

Förbundskyrkan i Ecuador höll sin årskonferens och 60-årsjubileum för ett par veckor sedan på kyrkans lägergård i Santo Domingo. En ny församling, från Montecristi, hälsades välkommen i gemenskapen. Virgilio Delgado, som varit President (missionsföreståndare) de senaste 14 åren, avtackades och Carlos Montenegro nyvaldes till denna uppgift. Nelson Zarria omvaldes som kyrkans generalsekreterare.

Festkvällen, då de 60 årens arbete firades, innebar sång- och dansuppvisning från de olika distrikten och kulturerna som finns i kyrkan. Bl a sjöng cofan-indianer från Sinangue och ”krönte” avgående missionsföreståndaren till hövding. En kör från quechua-distriktet sjöng bl a i en trevlig och avspänd samling.

Utställningar med bildpresentationer från de olika distrikten och verksamheterna inklusive Ungdomsförbundet JNJ och FACE, kyrkans stiftelse för samhällsutveckling, kunde besökas i pauserna.

Fyra indier bidrar under våren till vårt arbete i Sverige. Pastorerna Kamal och Bagh, som igår kom till Sverige, kommer att arbeta i den multi-kulturella miljön runt Tomaskyrkan i Hammarkullen, i nordöstra Göteborg och de två ungdomarna Sachin och Vaishali, som kommer nästa vecka, deltar i ett utbyte med Finspångs missionsförsamling.

SMU väntar också på de båda ecuadorianerna Josué och Roberto som kommer att arbeta i Hässelby missionsförsamling.

Liksom tidigare år har vår systerkyrka HCC under fastetiden verkligen fastat och bett för det missionsarbete de är involverade i, däribland Sverige. För femte året i rad har man även sänt en gåva till pionjärarbetet i Sverige.

Vi behöver utbytet med systerkyrkorna och tar i ödmjukhet emot det stöd, personellt och ekonomiskt, som systerkyrkorna ger oss och vi omsluter dem i våra förböner.

Ett av förbönsämnena den kommande söndagen är offerdagen för pastorsutbildningen. Utöver att vi får be och ge rikliga offer till vår egen utbildning vid Teologiska Högskolan Stockholm, så får vi även innesluta den pastorsutbildning vid stöder i Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Ecuador, Nicaragua, Kina, Indien och Estland.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Nye missionsföreståndaren i
Förbundskyrkan i Ecuador, Carlos
Montenegro.


Oyacachi indianer vid Förbunds-kyrkans 60-årsjubileum i Ecuador.


Cofan-indianer medverkar och
”kröner” avgående missions-föreståndaren till hövding.Oro och våld i Kongo Kinshasa

Politisk oro med våldsyttringar har dessvärre nu också kommit till provinsen Bas Congo (Nedre Kongo), där Missionskyrkan och dess systerkyrka CEC arbetat sedan 1881.

En politisk/religiös rörelse, ”Bundu dia Kongo” (BDK), ”Kongoförbundet” har under det senaste året blivit allt mer aktiv och radikal. I slutet av förra veckan blev spänningen mellan denna rörelse och myndigheterna så stark att konfrontationer utbröt i Luozi, Kinkenge m fl platser, med okänt antal dödsoffer och skadade som ett dystert facit. I sådana här situationer tas det lätt till övervåld från båda sidor, vilket enligt säkra källor skett.

BDK drivs av visionen att återupprätta ett ”rike” för Bakongofolket i likhet med den förkoloniala statsbildning som funnits. Man vänder sig mot allt västligt inflytande, där
även de protestantiska och katolska kyrkornas verksamhet ifrågasätts. Man vänder sig också mot den brist på ansvarstagande som man ser hos myndigheter när det gäller samhällsfunktioner i området. Korruptionen är också ett problem man säger sig bekämpa.

I Luozi-territoriet har man försökt upprätta en egen samhällsstyrning med domstolar och straffutmätning mot personer som inte sympatiserar med rörelsen. Unga aktivister gör området osäkert och kyrkorna trakasseras och pastorer och präster har misshandlats.

Rörelsen har alltså ett starkt stöd i Nedre Kongo och vid valet till nationalförsamlingen gavs områdets enda mandat till nationalförsamlingen åt Ne Muanda Nsemi, BDKs ledare.

Missionskyrkan följer den vidare utvecklingen genom kontakter med systerkyrkan och missionsarbetare på plats. För den intresserade finns information om Bundu dia Kongo på följande adress www. bundudiakongo.org Mer finns även att läsa om den
uppkomna situationen i Luozi på Svenska Missionskyrkans hemsida www.missionskyrkan.se

Peter Wärnelid
regionssekreterare för Afrika


Hur blir framtiden för dessa barn i Kongo?

Förbönskalender

9 mars
Pastorsutbildningen
Idag är det offerdag för vår pastorsutbildning. Ett stort tacksägelseämne är det ökande intresset för att studera vid Teologiska Högskolan i Bromma och för alla de pastorskandidater som förbereder sig för kommande tjänst i församlingar. Offer och förbön är viktigt för vår pastorsutbildning.

Japan
En viktig målsättning med missionsarbetet i Japan är att göra evangeliets budskap om Guds kärlek till alla, oavsett prestation, känt och trott. Idag ber vi för vår systerkyrka och dess arbete i ett samhälle som präglas så mycket av att alla måste
prestera sitt yttersta i arbete och studier.

16 mars
Kyrka-arbetsliv
Även om det går bra ekonomiskt för Sverige just nu, fi nns det stora behov av mänsklig värme och närhet i ett pressat arbetsliv. Be idag för företag och näringsliv på er ort, för företagsledning och anställda. Be att er församling tar vara på möjligheten till personlig kontakt och stöd.

Indien
De fl esta av dem som deltar i HCC:s arbete gör det för att få möjlighet till ett bättre liv och HCC skapar genom detta ett stort förtroende för hela sin verksamhet. Detta förtroende är en god bas för samtal och förkunnelse om kristen tro. Be för vår systerkyrka och dess ledning.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan