Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

10 juni 2006

Kära missionsvän!

Inom några dagar samlas människor från när och fjärran till vår årliga kyrkokonferens i Stockholm. Information om programmet finns i Sändaren och på vår hemsida: www.missionskyrkan.se

Den gångna helgen hölls en historisk evangelistkonferens i Göteborg, med medverkan av evangelister från systerkyrkor i Sverige och andra länder. Se rapporten nedan. Flera av evangelisterna besöker just nu olika församlingar och de finns med vid nästa veckas kyrkokonferens.

Ett av veckans förbönsämnen är Indien, där vi har en vital systerkyrka, som på mors dag, via sin missionsföreståndare Steven David, ringde och hälsade till ”den gamla modern”, Svenska Missionskyrkan. I tacksamhet till missionärernas arbete går man vidare i mission och stöder tillsammans med Missionskyrkan missionsarbetet på nya platser i Asien och i Sverige.

Vi har också glädjen att meddela att Radiohjälpen beviljat Missionskyrkan/Hindustani Covenant Church stöd med 8 miljoner kronor för byggnation av permanenthus på ögruppen Andamanerna i Indiska oceanen efter flodvågskatastrofen i december 2004.

Ett annat förbönsämne är Japan, som Fredrik Fällman berättar om nedan. Vid vår kyrkokonferens finns företrädare för både Indien och Japan och 9 andra länder.

Så har vi glädje att meddela att nya volontärer rekryterats för arbete bland barn och unga under det kommande året. Det finns ytterligare några möjligheter till internationella erfarenheter, då vi fått några sena återbud till MUL, Mission Utveckling Lärande, på Lidingö Folkhögskola.

Vill du utmana dig själv och din bild av omvärlden under hösten som kommer? Våga då ta chansen och lär mer om kyrkans och biståndsorganisationers arbete i Kongo! 

Vad är bistånd och vad är mission? Vad har evangeliet med mänskliga rättigheter att göra? Vad gör jag som enskild person och vad kan kyrkan göra - i utlandet och här hemma för att skapa förändring? En termins spännande studier för dig som är intresserad av mission och internationella relationer. Förutom studier på folkhögskolan ingår en fem veckor lång studieresa till de bägge Kongorepublikerna. 

Är du intresserad - ta direktkontakt med kurssekreterare Inger Östh på Lidingö folkhögskola, tel 08-636 23 38. Du kan också läsa mer på hemsidan www.lidingo.fhsk.se

Med bön om en god kyrkokonferens och att Anden får vila över oss alla i Svenska Missionskyrkan.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------

En historisk evangelistkonferens

Pastorer och evangelister från Missionskyrkans samarbetskyrkor i olika länder har varit samlade till konferens i Fiskebäcks Missionskyrka. Under pingsthelgen deltog 17 utländska deltagare från 13 olika länder och ett 50-tal svenskar från Missionskyrkan och andra samfund i en evangelistkonferens med temat ”Evangelisation i den Helige Andes kraft”.

Tanken på en internationell evangelistkonferens föddes efter det att en av Missionskyrkans evangelister, Carl-Olof Hultby, besökte Kongo för ett par år sedan. Missionskyrkans missionsavdelning, med internationella och nationella kontakter, inbjöd kyrkor och samfund att sända delegater till konferens, och antalet deltagare vittnade om ett stort intresse.

Missionsföreståndare Göran Zettergren medverkande vid konferensöppningen på torsdagseftermiddagen och sedan ägnades fortsatt mycket tid att vid seminarier dela berättelser om kyrkornas situation på de olika kontinenterna. Under konferensen gavs också mycket tid till bön, vilket fördjupade gemenskapen och satte fokus på det gemensamma evangelisationsuppdraget. Starka utmaningar kom från systerkyrkor som lever under helt andra förhållanden än i vårt land.

På lördagsmorgonen hämtades alla konferensdeltagarna av 8 båtar från Donsö för vidare färd till Styrsö där pastor Lena Huld och Styrsö missionsförsamling tog emot med fika i den ombyggda Missionskyrkan. Deltagarna fick lyssna till hur en liten församling vågar ta steg i tro för framtiden. Stunden avslutades med en stark upplevelse då Herrens Välsignelse uttalades samtidigt på 13 olika språk. Från Styrsö fortsatte gruppen till Donsö missionskyrka där pastor Andreas Karlsson och några medarbetare välkomnade till lunch och ett seminarium innan båtarna tog alla gästerna tillbaka till Fiskebäck.

Runar Eldebo, från Teologiska Högskolan Stockholm, var konferensens huvudtalare och ledde två seminarier och predikade vid två av de offentliga gudstjänsterna i Fiskebäcks Missionskyrka. Ed Delgado från USA och Ge Baojuan, Kina predikade vid övriga gudstjänster. Flera utländska och svenska evangelister medverkade med vittnesbörd. Under gudstjänsterna medverkade sångare och musiker från församlingar i Göteborgsregionen.

Fiskebäcks missionsförsamling och dess pastor Niklas Piensoho skötte på ett utomordentligt sätt värdskapet för konferensen.

Flera av de utländska gästerna kommer att tillsammans med Missionskyrkans evangelister besöka våra sju distrikt för församlingsbesök innan de på nytt möts vid Kyrkokonferensen i Stockholm.

--------------------------------

Körsbärsblom och mission – möte med kyrkan i Japan

Det första jag tänkte på efter att jag landat på Osaka flygplats i april i år var hur många skrivtecken jag kände igen överallt. För mig som sysslat med kinesiska språket i 15 år och som just lämnat Shanghai för mitt första besök i Japan kändes det märkligt att kunna läsa och förstå en del men inte kunna prata med folk. Vi kunde skriva till varandra och på så vis känna en märklig samhörighet trots att vi inte hade något gemensamt språk.

Körsbärsblommorna var fullt utslagna under mitt besök och med ett lätt grått dis över landskapet blev det en mycket vacker bild. Gröna kullar, grönsaksfält, skyskrapor och digitala reklamskyltar. Japan är ett paradoxernas land där snabbtågen Shinkansen rusar förbi i över 300 km/h samtidigt som relationerna mellan människor fortfarande styrs av gamla kulturella och hierarkiska mönster, mycket tydligare än jag hade föreställt mig. Detta syns också i kyrkan där pastorns - och mannens - roll är mycket viktig för allt som sker.

De många små församlingarna i Japanska Förbundskyrkan (NSKK) kämpar med sin ekonomi, vikande medlemstal och slitna kyrkobyggnader. Samtidigt pågår en föryngring av pastorskåren och kontakterna med systerkyrkor i Indien och Kina ökar och ger vidgade vyer. Hoppet lever i kyrkan om förnyelse!

NSKK är en liten kyrka med knappt 1 000 medlemmar, spridda över ett antal små församlingar i sydvästra Japan med Okayama län i centrum. Här finns också Svenska Missionskyrkans ende missionär i Asien, Jan-Åke Palmaer. Tillsammans med NSKK försöker han nå ut i det sekulariserade och arbetsfixerade japanska samhället, där barn och ungdomar i princip inte kan utebli från de av skolan ordnade extraaktiviteterna på lördagar och söndagar. Arbetsdagarna blir ofta väldigt långa och det är svårt att finna balansen arbete/vila och tid för kyrka och gudstjänst.

Många frågor ställdes om hur vi i Sverige arbetar och hur vi kan stödja NSKK i den förnyelseprocess som pågår. Är fler missionärer svaret? Det är en svår fråga. Religiositet och tro saknas inte i Japan, tvärtom. Samtidigt är mindre än en procent av japanerna kristna. Ta med NSKK i era förböner och be att fler människor i Japan ska hitta det gemensamma språket och samhörigheten i Kristus!

Fredrik Fällman
Asiensekreterare

------------------------------------------

Nya korttidsvolontärer
har utsetts av SMU för arbete bland barn och unga i olika länder under det kommande året:
Till Ecuador åker Anna Eldebo (Lidingö) och Jennie Olausson (Sollebrunn),
till Kongo Kinshasa åker Johan Thörnow (Ödeshög) och Lisa Ånskog (Hönö) och
till Palestina åker Linus Ekman (Örebro) och Johanna Lövmar (Falun).

Det är nu också klart med tre nya fotbollsvolontärer i samarbete mellan Missionskyrkan och BK Häcken för arbete i Gothia Cup Brazzaville. Det blir två tjejer och en kille: Simon Nilsson (Fiskebäck), Faith Kakembo (Taberg) och Charlotte Nöjdh (Göteborg).
Genom att vi får två tjejer gör vi en extra satsning på tjejerna det här året.

-----------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

11 juni
Kyrkokonferensen, Stockholm
Under kommande veckan hålls Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens i Stockholm. Vi ber om Guds välsignelse över förhandlingar och beslut samt alla de olika samlingar och gudstjänster som kommer att genomföras under konferensen.

Indien
Missionskyrkans systerkyrka i Indien ser arbetet i Färjestaden på Öland som en del av deras missionsinsats. Trots små ekonomiska förutsättningar har kyrkan samlat in stora gåvor för arbetet på Öland. Vi ber idag om Guds välsignelse för våra vänner som vill stödja evangelisationsarbetet i Sverige.

18 juni
Kyrkokonferensen Stockholm
Idag avslutas Missionskyrkans kyrkokonferens i Stockholm. Vi ber om Guds välsignelse över beslut som fattats under dagarna och för de avslutande samlingarna idag.

Japan
Japan brottas med många problem, t ex bristen på social trygghet. Pressen på människor är stor, alla måste prestera sitt yttersta i arbete och studier. Därför är det viktigt att göra evangeliets budskap om Guds kärlek till alla, oavsett prestation, känt och trott. Be för vår systerkyrka i Japan om Guds vishet och glädje i detta arbete.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan