10 januari 2008

Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Tack för fortsatt starkt stöd till Missionskyrkans internationella arbete!

Den mer än 120-åriga traditionen att samla in pengar under advent och jul till vårt gemensamma internationella missionsarbete har fortsatt även detta år. Ett fantastiskt engagemang har visat sig på nytt, hundratals missionsmöten har hållits över hela vårt land och 15,5 miljoner kronor har samlats in.

Dessutom har 8,1 miljoner kommit in från församlingar, distrikt och andra organisationer till vårt gemensamma internationella arbete i särskilda projektgåvor. Se för övrigt den pressrelease som sänts till tidningar och som ligger på vår hemsida.

Vill du veta mer om din egen eller grannförsamlingens insamlingsresultat, eller de särskilda projektgåvor som sänts in under 2007, gå in på www.missionskyrkan.se

Under julhelgen har arbetet och kontakten med systerkyrkorna fortsatt som vanligt.

Vi har särskilt uppmärksammats på situationen i Pakistan och våra kontakter där, efter mordet på förra presidenten Benazir Bhutto. Se uppmaningen om bön för Pakistan och de hälsningar som utväxlats mellan Missionskyrkan och våra samarbetspartners.

Än en gång: Varmt tack till alla medverkande vid julens missionsgudstjänster! Varmt tack alla ni som regelbundet offrar och ber för missionen!

Så får vi gå vidare i glädjen och förvissningen om att missionens Herre leder sin kyrka!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Be för Pakistan!

Uppmaning går till Missionskyrkans församlingar från vår kyrkas ledning, samtidigt som ett brev av tröst och omtanke sänts till de kristna i Pakistan. Mordet på Benazir Bhutto har orsakat stor oro i landet och i hela världen,. Pakistan är världens sjätte folkrikaste stat och spelar en viktig roll i kampen för fred, rättvisa och demokrati i Mellanöstern och Sydasien.

Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan samarbetar sedan snart 30 år inom Svenska Pakistankommittén och har gemensamma kontakter med den Pakistanska kyrkan, främst i Raiwind stift (Lahore) och med Christian Study Centre i Rawalpindi. Studiecentret driver bland annat ett projekt för att motarbeta den religiösa fundamentalismen och för att ge minoriteterna (2-3 %) samma rättigheter som den muslimska majoriteten.

Från Pakistan har vi fått en hälsning från Mehboob Sada, den ansvarige för Christian Study Centre som skriver:

”Varmt tack för det sympatiska och uppmuntrande mailet. Det var verkligen ett tragiskt slut på året för alla i Pakistan. Jag var inbjuden till en intern samling med Benazir den 10 nov 2007. Det var ett fruktbart möte. Jag var den ende icke-muslimske pakistaniern bland andra från det civila samhället Den 27 dec var jag knappt 50 meter från den plats där mordet skedde. Alla anställda i vårt center och min familj blev totalt förkrossade.
 
Ni har rätt i att situationen har blivit oförutsägbar och osäker. Be för oss! Situationen har blivit värre. ”


15,5 miljoner till Missionskyrkans internationella arbete

Missionskyrkans årliga insamling till internationellt arbete är nu avslutad. Resultatet av insamlingen, som pågått mellan första advent och trettonhelgen blev 15,5 miljoner. Detta visar på ett fortsatt starkt stöd och engagemang för det internationella arbetet.

Det internationella arbetet är en av hörnstenarna i Missionskyrkans verksamhet. Tillsammans med systerkyrkor i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa bedrivs hälsovård, utbildning, arbete med infrastruktur, hiv och aids, teologisk utbildning, evangelisation, demokrati och mänskliga rättigheter och mycket annat. Grunden till allt detta läggs i den insamling som nu avslutats och människor världen över är alltså beroende av en stabil och långsiktig insamlingsnivå.

Tema för årets insamling har varit ”En HEL värld – för människor och miljö”. Människan har stått i fokus men också den miljöskövling som ödelägger människans möjligheter, speciellt i fattiga länder.

- Årets insamling är ett resultat av mångas arbete, säger Bertil Svensson, internationell missionssekreterare. Många har bidragit till ett fantastiskt resultat och vi ser ett fördjupat engagemang i Missionskyrkans församlingar.

Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef och insamlingsansvarig, säger:
- Den här insamlingen visar tydligt autogirots betydelse för resultatet.  Autogirot är enkelt och långsiktigt men framför allt är det regelbundet. Och det är troheten, det regelbundna givandet som utgör stommen i insamlingsarbetet.

Ett extra inslag i årets insamlingsarbete har varit den film som producerades i Costa Rica under hösten. Filmen visar på samspelet mellan människa och miljö utifrån ett projekt som stöds av Svenska Missionskyrkan och där kyrkans missionsarbetare Marine Hedström arbetar. En DVD med filmen har sänts till alla församlingar. Det går också att titta på filmen på www.missionskyrkan.se

Samuel Borg, Missionskyrkans ekonomichef, gläds åt årets insamlingsresultat:
- Det visar att det trendbrott som kom förra året har stabiliserat insamlingen. 15,5 miljoner innebär en minskning med cirka 200 000 kronor, men resultatet ger fortfarande gott hopp om ett starkt och expansivt missionsarbete under kommande år. Församlingarna har återigen tagit sitt ansvar – det är vi mycket tacksamma för.

Förbönskalendern

13 januari
Växtkraft – SMU vill bli fler
SMU vill med projektet Växtkraft satsa på att rekrytera fler medlemmar. På så sätt kan vi föra budskapet att Jesus Kristus är Herre vidare till fler och också ge fler barn och unga en meningsfull fritid och en plats att växa på. Be för denna viktiga SMU-satsning.
 
Spanien
Bibelskolan Apg29 har hösten 2007 fungerat på olika platser med teoretisk och praktisk lärjungaträning. 19 ungdomar deltog i bibelskolan som arbetade nära lokala församlingar. Be för alla de kontakter som skapades och för dem som kom till tro.

20 januari
Ekumenik
På många platser samlas man denna vecka till ekumeniska bönesamlingar. Vi ber om den Helige Andes närvaro, kraft och välsignelse vid alla dessa tillfällen.

Ecuador
Fyra unga volontärer från Sverige arbetar sedan i höstas tillsammans med Förbundskyrkans ungdomar. Be för de svenska ungdomarna som möter en ny kultur, nytt språk och nya utmaningar.


Elever i en av kyrkans skolor i Jhudian Baja Singh, Pakistan

  
Ulf Sandén, pastor Kronoparkskyrkan
i Karlstad, en nyutexaminerade barnmorska, biskop Azariah och
Shunila Ruth, föreståndare på Kyrkans kvinnocenter i Lahore.

Klicka på bilden för att titta på
filmen från Costa Rixa
(förutsätter att du har
Flash installerat på datorn).


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan