Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

1 september 2006

Kära missionsvän!

Sommarmånaderna ligger bakom oss, en tid av vila och återhämtning, men också en hektisk tid på många sätt i missionsarbetet i Sverige och internationellt. I det här veckobrevet, det första för höstterminen, vill jag i korthet nämna något om alla de aktiviteter vi varit involverade i som kyrka i relation till det internationella arbetet.

Kyrkokonferensen, evangelistkonferensen och många andra konferenser och samlingar har hållits denna sommar med internationell medverkan. Särskilda evangelisationssatsningar har hållits bl a på Öland, i Göteborg och i Estland.

I samband med Gothia Cup i mitten av juli var vi ansvariga för ett informationstält på Heden i Göteborg. Doris Diatoulou, den ansvarige för fotbollsprojektet i Brazzaville deltog och levandegjorde arbetet bland barn och unga i Brazzaville. Under veckan fick han berätta om projektet på en samling med närmare 4.000 ledare och 40.000 åskådare fick på Ullevi del av informationen om Gothia Cup Brazzaville. Slutligen fick Doris spela en uppvisningsmatch tillsammans med bl a justitieminister Tomas Bodström.

Under augusti månad, efter de årliga missionärsdagarna på Kuvarp, åker flera missionsarbetare ut i tjänst, så också i år.
Efter flera års pastorstjänst i Sverige återvänder David och Eva Lomas, med barnen Benjamin och Rebecka, till Ecuador för att arbeta i Montecristi.
Och Niklas Wretling har, för första gången, åkt till Kongo Brazzaville, där han arbetar med kyrkans hjälporganisation ASUdh.

I mitten av augusti startade volontärkursen på Lidingö med 11 ungdomar som inom kort reser till Ecuador, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville och Palestina.
Delar av kursen genomförs tillsammans med MUL, Mission Utveckling Lärande, där ett 15-tal ungdomar studerar, och där det ingår en studieresa till Kongo Brazzaville.
Under helgen samlas lika många ungdomar på Kuvarp till en förberedelsekurs inför Apg29, Lärjungaskolan i Ecuador, dit de nästa vecka reser för att under tre månader studera Bibeln och praktisera i församlingarna tillsammans med ett 10-tal ecuadorianska ungdomar.
Redan tidigare har Södra Vätterbygdens folkhögskola sänt ut 4 nya praktikanter till Indien. Under två månader kommer dessutom vår diakonisekreterare Margareta Björn och Ingegerd Brattgård att hjälpa till i Gulbarga, i ett utbyte gällande det diakonala arbetet.

Vi ber för alla dessa som från våra församlingar vill tjäna internationellt och som genom olika former av utbyten får erfarenhet av andra kyrkors arbete.

Den kommande helgen skulle flera av oss från Sverige ha varit med på det planerade 125-årsjubileet av den första svenska missionärens ankomst till Kongo. På grund av oroligheterna i Kinshasa efter valet har jubileet skjutits upp. Se mer information nedan.

Samtidigt gläds vi över att Josef Nsumbu, pastorn som, tillsammans med sin familj, sänts från Kongo Kinshasa för att arbeta som missionär i Sverige, att installeras till pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan, Borås. De första 3 åren har familjen bott och verkat i Tensta och nu har alltså familjen flyttat till Borås.
Vi lever i en ny tid i mission, 125 år efter den första svenska missionärens ankomst till Kongo. Vi gläds över Josef och hans familj och andra som kommer till vårt land och bidrar till våra församlingars växt.

Med tillönskan om Guds välsignelse i ditt arbete, den nya termin som ligger framför!

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------------------

KONGO KINSHASA

Valet i Kongo

För en dryg vecka sedan, den 20 augusti,~offentliggjordes resultatet av presidentvalet i Demokratiska Republiken Kongo som hölls den 30 juli. De tendenser som varit tydliga under hela sammanräkningen har hållit i sig och två kandidater har fått flest röster: Sittande presidenten Josef Kabila med 44,81 % av rösterna, och närmast honom Jean Pierre Mbemba, vicepresident och rebelledare,~med 20,03 %. Därmed fick ingen av kandidaterna de nödvändiga 50 % av rösterna för att segra i en första valomgång. En andra valomgång är därför utlyst till den 29 oktober.
Oroligheter i Kinshasa

Inför proklamationen av valresultatet har det varit en spänd stämning i huvudstaden Kinshasa. Spänningen gick den 20 augusti över i våldsyttringar. Efter en lugn måndag bröt sammanstötningar åter ut mellan presidentgardet och Mbembas säkerhetstrupper natten till tisdagen. Tung skottlossning kunde höras både i Kinshasa och på andra sidan floden i Brazzaville. Skottlossning har också förekommit i andra delar av Kinshasa. Sammanstötningarna har varit kraftigast i stadsdelen Gombe där Mbemba har sin bostad och där flera ambassader är belägna.
Staden har enligt uppgift under några dagar gett ett öde intryck där gator varit blockerade och folk hållit sig inomhus. Rykten har också gjort gällande att plundringar förekommit i delar av staden och att vägspärrar upprättats. Den nationella polisen och FN-trupperna har fått förstärkning från EU-styrkan Eufor som fört in reservtrupper från Gabon för att hålla de två motståndarna från varandra, bevara lugnet och hindra en eskalerande utveckling. FN:s högste ledare i området, William Swing, har uppmanat Kabila och Mbemba att komma för samtal om den uppkomna situationen och hur den ska kunna lösas. Så har dock ännu inte skett.
President Kabilas och vicepresident Mbembas styrkor enades sent på tisdagskvällen om ett tillbakadragande från Kinshasas centrala delar. Enligt överenskommelsen har alla soldater i Demokratiska Republiken Kongos armé dragit sig tillbaka till sina ursprungliga ställningar. Överenskommelsen skrevs under av representanter för Kabila och Mbemba, den kongolesiska armén, FN:s fredsbevarande styrka MUNOC, de europeiska styrkorna EUFOR och EU:s polisdelegation EUPOL.

Framflyttat jubileum

Med anledning av oroligheterna i Kinshasa och ovissheten om vad som kan komma att hända den närmaste tiden i landet har~Missionskyrkans samarbetskyrka,~Evangeliska samfundet i Kongo (CEC), efter samråd med Svenska Missionskyrkan beslutat att skjuta fram det planerade 125-årsjubileet av de svenska missionärernas ankomst.~Jubileet skulle ha firats~den 1-3 september. Ny tid är föreslagen till 12-14 januari 2007.

För närvarande har Svenska Missionskyrkan två missionsarbetare, Åsa och Kimy Konde med barnen Linda, Patrick och Nicole, på plats i Kinshasa. De samordnar arbetet vid det gemensamma kontoret för Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Diakonia.

Kontinuerlig kontakt hålls med familjen Konde och kyrkans ledning i Luozi.
------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

3 september
Grimsås
Idag startar man officiellt upp arbetet inför en församlingsplantering i Grimsås i närheten av Hestra. Pastor Anders Westman är ledare för arbetet som stöds av Hestra missionsförsamling. Be för platsen, pastorn och alla kontakter som redan skapats bland människor i olika åldrar.

Indien
Vår systerkyrka i Indien HCC, ser sig inte som en social institution utan som en kyrka, och den är en växande sådan. Människor kommer till tro och låter döpa sig. Nya församlingar bildas och man expanderar i delstaten Maharashtra. Under senare tid har man också knutit två nya församlingar till sig i andra delstater. Be för en fortsatt tillväxt i kyrkan och tacka Gud för det stora förtroende kyrkan har bland människor.

10 september
Kyrka – Samhälle
Pastor Erling Andersson, Hovslätt går nu in i arbetet med att skapa kontakter mellan församlingar och olika samhällsfunktioner. Be om Guds välsignelse och vägledning för honom och församlingar som vill nå längre i ett diakonalt arbete med andlig vägledning och praktisk hjälp.

Japan
Japan brottas med många problem, t ex bristen på social trygghet. Pressen på människor är stor, alla måste prestera sitt yttersta i arbete och studier. En viktig målsättning med missionsarbetet i Japan är att göra evangeliets budskap om Guds kärlek till alla, oavsett prestation, känt och trott. Be för kyrkans arbete att den kan förmedla detta evangelium till Japans folk.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan