Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission,
05 juli 2004

Käre missionsvän!

Innan jag lämnar Stockholm för att ha några veckors semester vill jag skicka en sommarhälsning.

Liksom varje sommar möts människor till läger och konferenser av olika slag, både i Sverige och i andra länder. Denna sommar ber vi särskilt för Evangeliska kyrkans synod i Kongo Brazzaville, den 19-25 juli, där Krister Andersson, som en av de sista uppgifterna han gör som missionsföreståndare, deltar som Missionskyrkans representant. En av de viktiga uppgifterna under synoden är att välja missionsföreståndare för de kommande fem åren. Tre kandidater finns, bland dem nuvarande missionsföreståndaren Mbama Alphonse.

För några dagar sedan fick jag en telefonhälsning från missionsföreståndare Steven David i Indien. Hindustani Covenant Church (HCC) höll sin årskonferens under midsommarhelgen och Steven David, som varit missionsföreståndare under 20 år, blev omvald också i år, tillsammans med övriga inom HCCs ledningsgrupp. Här väljer man varje år sina ledare, missionsföreståndare, sekreterare, kassör m fl. Några nya personer invaldes i styrelsen.

HCC:s årskonferens hälsar till Svenska Missionskyrkan och dess församlingar och känner stor tacksamhet för det stöd man får. Vid konferensen beslöts att starta ett nytt pionjärarbete i Goa och till att börja med hoppas HCC kunna använda den lokal som tidigare hyrts av de svenska organisationerna som stått bakom projektet Western Youth in the East.

Den här helgen börjar Hönökonferensen, då tusentals människor söker sig ut i Göteborgs skärgård. Många kommer för sol och värme, men också för att få tid till andlig fördjupning och samtal om kallelsen. Mission i vårt land och i andra länder kommer också att aktualiseras. I morgon predikar missionsföreståndare Krister Andersson och på onsdagskvällens missionsgudstjänst predikar den kongolesiske pastorn Josef Nsumbu som arbetar i Sverige några år. Många andra goda talare och sångare medverkar under veckan i gudstjänster, bibelstudier och seminarier.

Den kommande veckan startar också i Göteborg något som heter CAP, ett internationellt läger under hela juli månad, med deltagare från Rwanda, Sydafrika, Kongo Brazzaville, Belgien m fl länder i Europa och naturligtvis Sverige. Det är ett läger med fokus på arbete, bibelstudier och vänskap och liknande läger har tidigare hållits i Sydafrika och Rwanda.

Från den 12-17 juli kommer Missionskyrkan att finnas med på Heden i Göteborg med en utställning om arbetet i Kongo Brazzaville, utifrån samarbetet med Gothia Cup/BK Häcken. Passa på att besöka Missionskyrkans och BK Häckens gemensamma tält och träffa missionärer och volontärer!

19 - 24 juli hålls ett missionärsbarnsläger utanför Mariestad och första dagarna i augusti träffas missionsarbetare på Kuvarp. En offentlig gudstjänst hålls söndagen den 1 augusti kl. 19.00 i sommarhemmet.

Tag med dessa läger och samlingar av olika slag och mycket annat som planeras över vårt land och i andra länder. Bed om att Guds andes vind får verka.

Nu dröjer det tills ett nytt veckobrev skickas. Därför bifogas de böneämnen som är aktuella under de kommande veckorna. Jag räknar med att återkomma med veckobreven i mitten av augusti.

Med tillönskan om en god och välsignad sommar!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Förbönsämnen den 4 juli:

Kyrka i Sameland
Ett pionjärarbete växer fram i Övre Norrlands distrikt med målsättning att en samisk församling ska bildas inom tre år och att minst två samer påbörjat pastorsutbildning. Vi ber om Guds ledning i detta viktiga arbete.

Ecuador
Under hösten planeras en bibelskola i Montecristi där Svenska Missionskyrkan i samarbete med Förbundskyrkan i Ecuador och dess ungdomsförbund vill inbjuda bland annat ett antal svenska ungdomar att studera. Vi ber om Guds välsignelse och ledning för dem som vill ansöka om att delta i denna tremånaders träningsskola.

Förbönsämnen den 11 juli:

Team Våga tro
Under de närmaste två veckorna kommer ett team att arbeta på Öland med Klintagården som bas. Team Våga tro, som är en träning för fortsatt församlingsgrundande pionjärarbete, vill möta människor för att samtala om kristen tro. Vi ber om goda kontakter under de kommande veckorna.

Nicaragua
Sedan början av 2002 pågår ett distansprogram för 250 församlingsledare inom Moravakyrkan, med betoning på kvinnor. Syftet är att stärka Moravakyrkans roll i samhälls- och utvecklingsarbetet på lokalnivå. Vi ber för dem som leder detta viktiga studiearbete.

Förbönsämnen den 18 juli:

Team Våga tro
Tidningen Sändaren har tagit fram en speciell bilaga som Team Våga tro delar ut till tusentals människor på Öland. Vi ber att denna tidning blir till välsignelse för dem som läser den och att den väcker mångas intresse för kristen tro.

Ecuador
En av Förbundskyrkans församlingar i Quito, Santisima Trinidad, har under det senaste året haft en del svårigheter. Församlingen, som är den största inom Förbundskyrkan, har ett omfattande arbete både i Quito och på andra platser. Vi ber för församlingens pastorer och församlingsledning, om Guds hjälp och vägledning i arbetet.

Förbönsämnen den 25 juli:

Team Våga tro
Denna söndag avslutar team Våga tro sitt arbete på Öland efter att ha mött tusentals människor med det kristna vittnesbördet. Vi ber för alla dem som teamet fått kontakt med, att de söker sig vidare till församlingar på Öland och runt om i landet.

Costa Rica
Missionskyrkan samarbetar i Costa Rica med Nairistiftelsen som bland annat tar fram skolmaterial på cabécar-språket. Vi ber för cabécar-indianerna och deras sociala, ekonomiska och andliga utveckling.

Förbönsämnen den 1 augusti:

Torslanda Göteborg
Gruppen som möts i Torslanda under namnet Torslanda Kristna Kulturcentrum har under det senaste halvåret vuxit. En Alpha-kurs har genomförts och många kontakter har skapats. Vi ber om Guds ledning i det fortsatta samtalet och kontakten mellan denna grupp och Svenska Missionskyrkan.

Kongo-Brazzaville
Den tidigare svenska skolan i Pointe-Noire är sedan flera år ombyggd till ett utbildningscentrum som drivs av vår systerkyrka. Utbildningscentrat, med namnet Sueco, vill utbilda och informera. Vi ber för dem som studerar där, för lärare och personal.

Förbönsämnen den 8 augusti:

Scoutarbetet
Flera stora scoutläger avslutas denna helg där många ungdomar upplevt gemenskap och mötts till andakt och bibelstudier. Vi ber att undervisning och andlig vägledning blir till välsignelse för scouterna.

Kongo-Kinshasa
Vår systerkyrka i Kongo-Kinshasa har ett omfattande sjukvårdsarbete i Manianga-området, och arbetar mycket med hiv-drabbade patienter. Vi ber för patienter och sjukvårdspersonal, som gör ett betydelsefullt arbete för människor i nöd.
-----------------------------------------------


Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan