Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
1 december 2005

Kära missionsvän!

Idag är det den internationella Aids-dagen. Över hela världen uppmärksammas HIV/Aids-situationen, som för varje minut skördar nya offer, varför fler och fler barn alltför tidigt blir föräldralösa, särskilt i Afrika, söder om Sahara. Kyrkan har en viktig uppgift, inte bara att undervisa om kärlek och trohet, utan också för att bekämpa fattigdomen och att lyfta upp kvinnans situation.

För två veckor sedan refererade vi här i veckobrevet till vad jesuitpatern Michel Kelly, från Zambia, berättade om Aids-situationen i södra Afrika, när han under Kyrkornas Globala vecka besökte Sverige.

Flera systerkyrkor är, med stöd från Svenska Missionskyrkan, engagerade i HIV/Aids-projekt. Så är det i Indien, Nicaragua och de båda Kongo-republikerna, men även i andra länder inser systerkyrkorna sitt ansvar, vilket förhoppningsvis innebär att ytterligare insatser kan göras, både i preventivt och kurativt syfte.

Vi ber för alla drabbade av HIV/Aids, direkt och indirekt, särskilt alla föräldralösa barn. Vi ber också för alla dem som arbetar med dessa frågor.

Den här veckan avslutas Lärjungaskolan Apg29 i Montecristi, Ecuador. Apg29 är en missions- och lärjungaskola i samarbete mellan Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och dess ungdomsorganisation samt Svenska Missionskyrkan/SMU. Lärjungaskolan syftar till att i en internationell miljö ge träning i att förmedla evangeliet till människor i vår tid i olika kulturer. Skolan ger ledarträning och inbjuder till ett liv i nära gemenskap med Jesus Kristus och andra lärjungar till Honom. Modeller för hur man ska leva som en Jesu lärjunge idag hämtas från Evangelierna och Apostlagärningarna.

Initiativtagaren och samordnaren till Apg29, Krister Gunnarsson, berättar, med hjälp av några av deltagarna, om höstens lärjungaskola.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Lärjungaskolan Apg29 i Ecuador

Jag har alltid haft en dröm om att få arbeta inom missionsarbete utomlands. Jag vill träffa människor och möta andra kulturer samtidigt som jag vill använda tillfället att sprida Guds budskap, vilket jag ser som en kallelse. Lärjungaskolan ser jag som en kombination av detta, säger Stina, som nu hunnit till slutet av
lärjungaskolan Apg29 i Ecuador.

30 ungdomar
..... deltagare och ledare - samlades den 9 september i ”las villas suecas” (de svenska villorna) i Montecristi, efter kortare eller betydligt längre resor. Halva gruppen kom från Ecuador och halva från Sverige. I de rymliga byggnaderna på en respektive två våningar, har det tidigare bott svenska missionärer och
ecuadorianska pastorer och deras familjer. De har arbetat med den mekaniska verkstaden FACE och församlingsbyggande i området.

Nu har rummen i dessa hus istället fyllts av våningssängar, resväskor, myggnät och en hel del annat ungdomar har förmåga att strö omkring sig!

När det blir dags för lektioner går hela gänget, eller åker på flaket på pick-upen, ner till den gamla verkstadsbygganden. Där finns sedan tidigare en lektionssal. All undervisning hålls dock inte innanför väggarna. Ibland vandrar vi till parken i Montecristi för att ha ”offentlig” lärjungaundervisning utifrån t.ex.
Apostlagärningarna.

- Det som för tron framåt är praktik
..... tror Andreas, från Arvika, redan vid början av skolan. Han har nu fått testa detta uttalande under ett antal veckor. Deltagare och ledare har delats in i fem grupper och arbetat i lokala församlingar i närheten av skolan. Var tredje vecka har hela skolan dessutom åkt på praktik i andra delar av landet: Till kusten,
djungeln och sista veckan gick resan till bergskedjan Anderna. Överallt har praktiken genomförts i nära samverkan med församlingar i Missionskyrkans systerkyrka i Ecuador ”Iglesia del Pacto Evangelico” Evangeliska Förbundskyrkan.
- Apg29 tilltalar mig för man får praktisera det man får undervisning om direkt, och inte först flera år senare, konstaterar Signe från Jönköping.

Nysatsningar
Skolan har också stöttat två pionjärarbeten. Det ena i surfingparadiset Montañita och det andra i Canoa, en liknande kuststad. Där blandas ortsbefolkningen i ett myllrande liv, med tillströmmande backpackers eller andra turister.

Två av ledarna, Samuel och Emma kommer att följa upp arbetet i Montañita efter skolan. Några andra kommer kanske att resa till djungelområdet en tid och bl.a. ha en ”mini-Apg29”. Ledare och deltagare, även från förra året, kommer att inbjuda ungdomar från församlingarna där att vara med. Alla årets deltagare jobbar också
på sitt ”missionsprojekt” som är inriktad på vad de skall göra de närmaste 6 månaderna efter skolans slut i början av december.

- Det är mycket av det jag lärt mig som jag längtar efter att få använda mig av hemma i Sverige,  tillägger Andreas, som får något längtansfullt i blicken när han drömmer om fortsättningen på Apg29.

- Mitt mod ökar att leva mer och mer helhjärtat för Gud, sammanfattar nog inte bara vad Andreas känner, utan också de andra ungdomarna på lärjungaskolan Apg29

"La historia continua – historien fortsätter!"

www.missionskyrkan.se/Apg29

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
4 december

Pionjärprojekt
Vision 2010 hålls levande och flera nya platser är aktuella för församlingsgrundande arbete. Be för kontakter och samtal att de får leda till konkreta beslut om att arbeta för fler nya församlingar i landet.

Kina
Under sommaren och hösten har vi nåtts av nyheter om svåra naturkatastrofer som följd av kraftiga regn i Asien. Detta har också drabbat våra trossyskon i Kina och många lever under svåra förhållanden. Be för alla dessa drabbade och att lokala församlingar kan bli till hjälp för många.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan