Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

1 december 2006

Kära missionsvän!

Idag är det den 1 december. Advent och jul är nära. Men idag är det också Världsaids-dagen, som uppmärksammas världen över på många olika sätt.

Sverige sätter hiv och aids högt på dagordningen för svenskt utvecklingssamarbete. Sveriges Aids-ambassadör Lennart Hjelmåker skriver i ett debattinlägg i tidningen Dagen de kända talen, om ”de 40 miljonerna smittade, de 4 miljoner som nysmittas varje år och de 3 miljoner som dör under samma tid. Vi påminns också om de 15 miljoner föräldralösa barnen, en siffra som kommer att stiga till 20 miljoner bara i södra Afrika inom en snar framtid.”

Hjelmåker skriver också om två tydliga trender i utvecklingen:

”Den ena är epidemins globalisering, hiv och aids är inte längre bara ett afrikanskt problem, det är en global utmaning som möter oss alla. Både vad gäller smittspridning och utbredning av hiv och aids ser vi en allvarlig utveckling i länder som Estland, Ryssland och Ukraina. Och redovisade fakta för delar av Asien är skrämmande.
Den andra trenden är det vi brukar kalla epidemins feminisering, att den alltmer drabbar kvinnor och unga flickor.”

Så kommer han med utmaningen till oss inom kyrkorna:

”I allt detta kan kyrkor och samfund spela en avgörande roll. Men det kräver att fler vågar ta tag i det förebyggande arbetet, att fler vågar tala om saker man tidigare inte gjort. Och inte bara tala utan också agera. Först då kommer kyrkor och samfunds verkliga potential att visa sig. Först då kommer de att bidra fullt ut i både det vårdande arbetet och det förebyggande, först då kommer kyrkor och samfund att bli en verklig aktör i kampen mot stigma och diskriminering.
I detta ligger den stora utmaningen, för kyrkor och samfund i Sverige, för kyrkor och samfund i de drabbade länderna, och i samarbetet dem emellan.”
Se hela artikeln på http://www.dagen.com/dagen/Article.aspx?ID=124718

Inom Missionskyrkan ser vi också kampen mot hiv / aids som mycket viktig och ger stöd till insatser via flera av systerkyrkorna, bl a de båda Kongo-republikerna, Indien, Pakistan och Nicaragua, men också via stöd till den ekumeniska satsningen i Afrika via Kyrkornas Världsråd.

När vi samlar in pengar till vår internationella mission, är alltså satsningen på hiv / aids viktig. En del information om arbetet finns i missionsbilagan som kan beställas hem till missionsgudstjänsterna under advent och jul. Den tiden är den viktiga insamlingsperioden till stöd för vårt gemensamma missionsarbete via systerkyrkornas och missionärernas arbete i ett 15-tal länder. Temat i år är ”En enda värld – en enda kyrka” och det visar just på det viktiga att vi ej kan isolera oss från problem och svårigheter i omvärlden, utan att vi alla hör ihop och att vi får dela de goda nyheterna - evangeliet - med människor världen över.

Trots de stora problem och utmaningar vi ser när vi ser ut över världen, är det mycket inspirerande som sker i systerkyrkorna och här i Sverige.

De senaste dagarna har ett 50-tal ungdomsledare och pastorskandidater varit samlade i Habo, utanför Jönköping, för dagar med undervisning och inspiration och andlig vägledning i en samling med temat ”Framtidens evangelister”.

Idag avslutas Lärjungaskolan Apg 29 i Ecuador, där ett 30-tal ecuadorianska och svenska ungdomar tillbringat tre månader i en praktisk utbildning i lärjungaskap.

Be för alla dessa ungdomar om klarhet i fortsatt tjänst i Guds rike!

De senaste dagarna har också två av de länder där vi har missionssamarbete fått nya presidenter.

I Ecuador hölls andra valomgången i söndags och vänsterpolitikern Rafael Correa vann över Álvaro Noboa, Ecuadors rikaste man. Correa kallar sig vänster, ”men inte en marxistisk, utan”, som han säger, ”en katolsk vänster formad enligt de heliga skrifterna och kyrkans sociala läror”. Correas stora utmaning blir att leda ett land som haft åtta presidenter på tio år och med en ekonomi körd i botten, varför många lämnat landet för att söka sig en bättre framtid i Europa och USA.

I Kongo Kinshasa svär Joseph Kabila presidenteden den 6 december. Valets förlorare Jean-Pierre Bemba har accepterat att han besegrades av Kabila, som fick 58 % av rösterna i andra valomgången den 29 oktober. Väljarnas sympatier delade i princip landet i två delar, majoriteten var för Mbemba i Kinshasa och i västra delen av landet, medan Kabilas starkaste stöd var i öster. FN-styrkan på 17.000 man ser till så att lag och ordning upprätthålls, även om smärre incidenter förekommit. Läget i landet är långt ifrån stabilt, men det här är ändå det första demokratiska valet på mer än 40 år.

Familjen Konde som är utsända av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Diakonia återvänder i slutet av nästa vecka till Kinshasa. Be för dem och Kongo!

För övrigt berättar vi i veckans brev om ett historiskt möte mellan missionsansvariga i Missionskyrkan  och Evangelical Covenant Church (ECC) i USA, liksom om ett möte om mission i Ryssland.

Så vill jag avsluta med att påminna om ljusen som denna dag tänts på många håll i vår värld, i vördnad och till minne av alla dem som drabbats av hiv / aids. Samtidigt är vi inne i ljusets månad, trots mörkret runtomkring oss. Ljuset Jesus Kristus lyser i världen och därför tänder vi adventsljusen, hoppets ljus, och hälsar Konungen välkommen in i våra liv, våra kyrkor och vår värld.

Gud välsigne dig denna adventstid - och glöm inte missionsoffret!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Missionssamarbete mellan Missionskyrkan och Evangelical Covenant Church (ECC) i USA

Genom ett generöst stöd från Evangelical Covenant Church, blev det möjligt för sex av oss på Missionsavdelningen att i slutet av oktober besöka Chicago för att möta våra kollegor i ECC som samlades till sin årliga avstämning gällande det internationella arbetet.

ECC och Missionskyrkan har sedan 1970-talet ett etablerat missionssamarbete i Ecuador. Respektive systerkyrkor i Japan har ett visst samarbete och i Kina samarbetar båda våra kyrkor med Hubeis Kristna råd och Zhong Nan Theological Seminary i Wuhan. Systerkyrkorna i Indien har hittat varandra och via samtalen i Chicago ser vi möjligheter till samverkan på fler platser: Centralafrika, Spanien och kanske även i Ryssland. Dessutom planeras ett samarbete för att nå engelsktalande i Sverige.

Utöver samtal om praktisk samverkan, ekonomiskt och personellt, fick vi möjlighet att dela erfarenheter och utmaningar i missionsarbetet,

ECC:s mission är att möjliggöra interkulturell mission världen över genom samarbete med olika kyrkor. ECC visade samtidigt stort intresse för Missionskyrkans fyra prioriteringar inom ramen för missionspolicyn ”Evangelium åt alla”, som är evangelisation, församlingsplantering, fred och försoning och samhällsbyggande.
Samtal fördes om
- Vikten av ett holistiskt tänkande i vårt arbete och vad det får för praktiska konsekvenser
- Lokalförsamlingars missionsinitiativ i relation till samfundets prioriteringar
- Möjligheter till en gemensam missionsstrategi och samverkansavtal mellan de båda kyrkorna

Frågan om samverkansavtal mellan våra kyrkor diskuterades utifrån det utkast till avtal som tagits fram om gemensamt arbete bland engelsktalande i Sverige. Slutsatsen blev att vi bör arbeta vidare med ett mer övergripande samverkansavtal gällande olika geografiska och tematiska områden i världen.

Utöver mötet med ECC:s Missionsavdelning besökte vi ECC:s kontor i Chicago och North Park Theological Seminary och University. Också här såg vi samverkansmöjligheter, särskilt gällande missionärsutbildning.

Dessutom fick vi god inblick i ECC:s medvetna strategi att vara en växande, inter-kulturell kyrka. Vi besökte två församlingar, en nyetablering och en återplantering, där man arbetade för att få nytt liv i en gammal församling. Ett besök gjordes också på Willow Creek.

Ytterligare information finns på ECC:s hemsida: http://www.covchurch.org/cov/news/item5274

Bertil Svensson

--------------------------------

Fyra länder samarbetar i mission i Ryssland och bland rysktalande

Systerkyrkor från Sverige, Estland, Ryssland och USA var representerade i St Petersburg, Ryssland, då samtal fördes om möjlighet till gemensam strategi och samarbete i mission i Ryssland och bland rysktalande i Estland.
Kyrkorna I Ryssland är främst oroliga för den sociala situationen I landet, hiv / aidssituation och de nya lagar som gör det svårare för kyrkorna och enskilda organisationer att fungera.
Missionskyrkans arbete i Ryssland sträcker sig 125 år tillbaka i tiden, men under lång tid var det ej möjligt att arbeta. Sedan 15 år tillbaka är vår viktigaste samarbetspartner Russian Church of Christians of Evangelical Faith, där en av ledarna är pastor Pavel Bak, som under många år var församlingsledare I Ekaterinburg I Uralbergen.
Nytt i sammanhanget är att vår systerkyrka i USA, Evangelical Covenant Church, har en missionärsfamilj i S:t Petersburg, som gärna samarbetar med oss och andra i olika missionsinitiativ.

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

3 december
Vallakyrkan Handen
Under flera år har man i församlingen arbetat för kontakter med boende i området. Församlingen ber idag om Guds vägledning inför framtiden i ett av Stockholms stora bostadsområden. Be om vishet och djärvhet att fatta riktiga beslut.

Kina
Ge Baojuan och Zhang Shuilian är två pastorer som deltog i Evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras. Be för dessa två kvinnor och arbetet med pastorsutbildning och församlingsarbete.

10 december
ALPHA-kurser
I många församlingar runt om i landet samlas många för undervisning och samtal om kristen tro. Be för detta arbete och de som kommer till personlig tro.
 
Evangelical Covenant Church USA
Vår systerkyrka i USA har under de senare åren vuxit genom ett förböns- och evangelisationsarbete som idag leds av Ed  Delgado som var en av  deltagarna vid Evangelistkonferensen .Be för honom och kyrkans arbete med många nya församlingar.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan