Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
1 april 2005

Kära missionsvän!

"Är det fortfarande meningsfullt att skicka pengar till arbetet på Andamanerna?" Den frågan fick jag i veckan. Och svaret blev: "Jo, det är fortfarande meningsfullt!" Texten nedan ger samma svar.  Bilder till texten kommer också att finnas på hemsidan och i Sändaren. Och det är alltså fortfarande meningsfullt att skicka pengar.

Ett av veckans böneämnen är HCC och arbetet på Andamanerna. Vi förenas med HCC i bön för detta viktiga arbete.

Med varm hälsning!
Bertil Svensson, missionssekreterare
----------------------------------------------------------

Trots allt det svåra börjar folket på Andamanerna bygga upp sina liv igen. Hjälparbetet går nu in i den svåraste fasen, att fortsätta ge hjälp utan att för den skull ta ifrån människor deras egen initiativförmåga. Missionskyrkans systerkyrka var på plats direkt efter katastrofen och räknar med att vara engagerade i återuppbyggnaden under flera år.

Redan från den första dagen gjorde lokala medarbetare från Hindustani Covenant Church (HCC) stora insatser för att hjälpa de drabbade.

– Eftersom Indien ofta drabbas av naturkatastrofer är det nödvändigt att alla våra medarbetare har kunskap om katastrofarbete. Därför ordnar vi sådan utbildning genom vårt arbete med organisationsutveckling, berättar HCC:s missionsföreståndare Steven David.

HCC har fyra församlingar på ögruppen med totalt ca 340 medlemmar. Bartholomeo Bara, pastor i en av församlingarna, var snabb med att börja hjälpa de drabbade. Han hyrde vattentankar och köksutrustning, köpte grönsaker på marknaden och organiserade frivilliga från församlingen till att laga mat.

Församlingarna fick mycket snart hjälp från kyrkan på fastlandet med att organisera arbetet i större skala. Sjukvårdsteam, terapeuter, bygg- och vattenexperter med flera sändes till öarna.

Efter katastrofen har HCC delat ut mat och köksutrustning, arbetat med vattenförsörjning, gett grundläggande hälsovård och erbjudit samtalsstöd. Omkring 5.000 patientbesök har gjorts inom ramen för HCC:s medicinska arbete. Erfarenheter från tidigare katastrofer har gjort att HCC kunnat utföra arbetet på ett effektivt sätt.

HCC:s insats består bland annat i att ge de drabbade kläder, tyg, symaskiner, vattentankar, skolböcker och cyklar. Kyrkan hjälper också till med att bygga toaletter. Arbetet sker i nära samarbete med myndigheterna.

– Som situationen ser ut på Andamanerna kommer det att kosta 100-tals miljoner kronor att bygga upp ett fungerande samhälle igen, säger P-O Sveder Renklint, efter att ha besökt öarna.

I en plan för de närmaste tre åren räknar HCC med en kostnad på nio miljoner kronor för återuppbyggnadsarbetet.

– Vi har alltid gjort långsiktiga insatser vid tidigare katastrofer. HCC kommer att finnas kvar på öarna under lång tid för återuppbyggnadsarbetet, säger Steven David.

Framöver kommer det att handla om att ge stöd till byggandet av nya hus och inköp av nya båtar och nät. HCC ger stöd för att människor ska bli självförsörjande på olika sätt. I HCC:s planer ingår därför också sanering av jordbruksmark som översköljts av saltvatten, brunnsborrning och hjälp till de drabbade att starta egna företag.

Tillsammans med infektionsläkaren Rune Andersson, som besökt Andamanerna för Missionskyrkans räkning, diskuterar HCC också möjligheterna till fortsatt medicinsk hjälp på öarna.

– Det är med värme och stor tacksamhet vi vill tacka för allt det stöd vi fått från Svenska Missionskyrkan, Radiohjälpen och Sida, säger Ashish Waskar som ansvarar för HCC:s arbete på Andamanerna.
- - - - - - - -

Tack för ditt stöd!
Svenska Missionskyrkan har hittills samlat in 3,8 miljoner kronor till arbetet på Andamanerna, varav 800.000 kronor från några andra av Missionskyrkans systerkyrkor i andra länder. Dessutom har Radiohjälpen bidragit med två miljoner kronor och Sida med 600.000 kr.

Ett extra tack även till dig som ger regelbundet till Missionskyrkan och vårt långsiktiga arbete. Utan dig hade vi inte kunnat vara på plats direkt efter katastrofen.

Vill du fortsätta ge? Via Missionsgåvans autogiro kan du stödja vårt långsiktiga arbete i Sverige och i världen! Du kan också ge via pg 824-3 eller direkt via onlinetjänsten på hemsidan, www.missionskyrkan.se

-------------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 3 april

Kyrka i Sameland
Gerard och Gerdien Willemsen är pastorer, bosatta i Kiruna. Där arbetar de för att skapa kontakt med den samiska befolkningen. Visionen är att få se en samisktalande församling växa fram. Vi ber för dem och deras medarbetare i detta viktiga arbete.

Indien
Vår systerkyrka HCC hade möjlighet att snabbt starta ett hjälparbete bland invånarna på Andamanerna efter flodvågskatastrofen den 26 december. Vi ber för deras arbete på denna svårt drabbade ögrupp.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan