Informationsutskick nr 4 2011

Som PDF (5 MB) »

PDF:en innehåller de flesta bilagorna. Resten kan du hämta här:

Protokoll från Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 pdf 702k »

Protokoll från bildarmöte för Gemensam Framtid 4 juni 2011 pdf 420k »

Rapport från samordningsgruppen för Vi Vill Växa pdf 1,5 MB »


Svenska Missionskyrkan