Klicka för att logga in

Klicka på bilden för att logga in
eller använd adressen skutan.eu
för att komma dírekt till Skutan.

Skutan har tidare gått att nå via
flera andra adresser, men nu är
det enbart skutan.eu som fungerar
via webbläsare.

Du kan nu även logga in på Skutan
med din mobil. Adressen är då:
mobil.skutan.eu


Svenska Missionskyrkan