Missions stavas passion

I Mission stavas passion kommer tron och missionen till praktiskt uttryck genom många röster, situationer och platser: på en varm träbänk i Estland, i en vän­­församlings­relation, från missionsarbetare, missionsföreståndare, ­diakoner och engagerade församlingsmedlemmar.

Det är tillsammans med andra vi kan lära känna Kristi kärlek, menar Paulus. När vi samtalar med varandra får vi mer kunskap och djupare insikt.

Med Mission stavas passion vill Missionskyrkan och SMU inbjuda till ett fortsatt och förnyat samtal om mission. Man behöver ständigt fördjupa förståelsen av kallelse, motiv och metoder. Nya tider utmanar oss att tänka nytt, att våga det annorlunda, att förnya oss.

Den här boken kan hjälpa församlingar, SMU-föreningar och enskilda i samtal om mission långt borta och nära. Till boken hör också fem stycken affischer.

Klicka på någon av knapparna till vänster för att läsa mer om boken och affischerna.

Boken som pdf (826 kB) >

Svenska Missionskyrkan