Informationsmaterial om Kongo-Brazzaville

Under hösten 2006 var MUL-klassen (Mission, Utveckling, Lärande) från Lidingö folkhögskola på studieresa i Kongo-Brazzaville.

Efter hemkomsten producerade eleverna ett informationsmaterial med hjälp av Missionskyrkans och SMU:s kommunikationsavdelningar. Materialet är lämpligt att användas i församlingen, SMU-grupper, skolor med mera och består av:

· ett bildspel om kyrkan i Kongo
- som powerpoint
- som pdf

· ett bildspel om Kongo (för barn)
- som powerpoint
- som pdf

· ett bildspel om Kongo (för vuxna)
- som powerpoint
- som pdf  

· Kongoinspirerad måltid med samtal om församling
- ett häfte med recept och diskussionsfrågor

· Korruption - ett diskussionsunderlag
- för ledaren
- för deltagarna

· En dag med Mama Celin
- berättelse om en kongolesisk kvinna

· Kongoresan
- programförslag för en Kongokväll för barn

· En vanlig dag i Brazzaville
ett enkelt rollspel för barn, ledarmaterial

· Tre "loppor" med fakta om Kongo
- loppa 1
- loppa 2
- loppa 3
- instruktioner

Materialet kan också beställas från Gummessons Bok & Musik till en kostnad av 100 kr plus porto. Ange beställningsnummer: 9189038

 


Svenska Missionskyrkan