Infomaterial från Kongo


Här kan du ladda ner nytt material om Kongo! Det finns fem olika materialpaket som är tänkta att användas på scout-, tonårs- eller församlingskvällar.

Under fem teman: "Barn efter krig", "Kyrkans roll i samhället", "Ung i Kongo", "Gender" och "Mänskliga rättigheter", får man ett upplägg med bildspel och exempelvis  tipspromenad, rollspel, diskussionsunderlag och andakt.

Materialen är producerade av eleverna på MUL-kursen tillsammans med SMU:s och Missionskyrkans kommunikationsavdelningar hösten 2007. MUL (Mission, Utveckling, Lärande) är en terminslång kurs på Lidingö folkhögskola där klassen åker på en studieresa till ett annat land. Hösten 2007 gick resan till de båda Kongo-länderna. Kursen drivs i samarbete mellan Lidingö folkhögskola, Svenska Missionskyrkan, equmenia och biståndsorganisationen Diakonia.

Låt dig inspireras! Materialen är användbara i många olika sammanhang och kan stimulera till en intressant kväll i er församlingsgemenskap!

 

Mänskliga rättigheter - Bildspel (Powerpoint)

- Handledarmaterial - PDF med rollspel

 

 Barn efter krig - bildspel (PowerPoint)

- Handledarmaterial - PDF med med rollspel

 

Ung i Kongo - bildspel (PowerPoint)

- Handledarmaterial - PDF med tipspromenad

 

Kyrkans roll i samhället - bildspel (PowerPoint)

- Handledarmaterial - PDF med diskussionsfrågor

 

Gender - bildspel (PowerPoint)

- Handledarmaterial - PDF med diskussionsfrågor


Materialet kan också beställas från Gummessons Bok & Musik till en kostnad av 100 kr plus porto. Ange beställningsnummer: 9189039


Svenska Missionskyrkan