Informationsmaterial om Kina

Under hösten 2005 var MUL-klassen (MUL = Mission, Utveckling, Lärande) från Lidingö Folkhögskola på studieresa i Kina. Man besökte bland annat Hongkong, Wuhan och Beijing och mötte den kinesiska kyrkan i ett samhälle i snabb förvandling.

Efter hemkomsten producerade eleverna ett informations-material "På andra sidan muren" med hjälp av Missionskyrkans informationsenhet. Materialet är lämpligt att användas i församlingen, SMU-grupper, skolor med mera och består av:

· sex affischer 
   om kyrkan i Kina 
 
· ett bildspel som PowerPoint (3,36 MB)
   
   och som pdf (1,9 MB )

· manus till bildspelet (pdf 16kB)

· ett idéhäfte (pdf 356kB)
   att använda i SMU-grupper
 
· ett reflektionshäfte (pdf 236kB)
   med fakta och intryck från Kina
 
· ett litet häft (pdf 120kB)
   med kort information om Kina och Missionskyrkans arbete

· Tipspromenadfrågor (28kB) 
   färdiga att sätta upp som wordfil

· Tipspromenadkuponger (40 kB)
   som wordfil

· Femkampskuponger (32k)
   som wordfil

Materialet kan också beställas från Gummessons Bok & Musik till en kostnad av 50 kr plus porto. Ange beställningsnummer: 9189037

Svenska Missionskyrkan