Fyra foldrar för församlingen

Som en hjälp att presentera Svenska Missionskyrkan och församlingen finns nu ett ställ med fyra foldrar att beställa.

Varje församling får ett ställ gratis, mot portokostnad. Många har redan hämtat hem sitt exemplar i samband med ordförande- och styrelsekonferensen i november, men övriga kan beställa sitt exemplar från Gummessons Bok & Musik.

Stället kommer i form av en kartong (25 x 25 x 7 cm) med 4 x 25 foldrar på plats inuti. Det är bara att öppna kartongen, vika upp stödet bakpå och ställa det på lämplig plats i kyrkan.

För församlingar som inte tycker sig behöva ett ställ går det även bra att bara beställa 4 x 25 foldrar.

Fler foldrar går att beställa till en kostnad av 1 kr/st + porto.

De fyra foldrar som finns beskriver kortfattat följande områden:

- Svenska Missionskyrkan och SMU (145kb)
- Mission (internationellt arbete) (130kb)
- Konfirmation (145kb)
- Kristen tro och församlingen (148kb)

På baksidan av varje folder finns det plats att skriva församlingens kontaktuppgifter.

 

Klicka på bilderna
för att förstora demSvenska Missionskyrkan