Ekumenisk policy och handlingsplan
för Svenska Missionskyrkan

En policy och handlingsplan för Svenska Missionskyrkans ekumeniska arbete har utarbetats av Teologiska kommittén som en del av arbetet med ”Ekumeniskt grunddokument”. Policyn och handlingsplanen är antagen av Kyrkostyrelsen den 20 mars 2004.

Läs dokumentet (pdf 128kB) >


Svenska Missionskyrkan