Den viktigaste matchen
ett konfirmandmaterial inspirerat av idrott
Kyrka–idrott är ett relativt nytt arbetsområde inom Svenska Missionskyrkan. För ett par år sedan fick Tomas Hammar som vikarierande riksevangelist uppdraget att fördjupa kontakten mellan Missionskyrkan och idrottsrörelsen. Detta skedde i samverkan med ett kyrka–idrottsprojekt som pågick parallellt i Västra och Östra Götalands distrikt.

Nu bedrivs arbetet framför allt i de båda distrikten, men på riksnivå har arbetet lett till bland annat ett fotbollsprojekt i Brazzaville, i samverkan med Gothia Cup, och framtagandet av ett konfirmationsmaterial.

Materialet Den viktigaste matchen är speciellt anpassat till konfirmationsundervisning i samarbete med idrottsföreningar, men det har en bredd som gör det användbart i andra typer av grupper. För alla konfirmandlärare är det ett material som kan komma till användning i arbetet.

Den viktigaste matchen har Tomas Hammar som huvudförfattare och redaktör. Men han har haft en arbetsgrupp till hjälp där Peter Bernhardsson, Patric Forsling och Anders Marklund ingått och bidragit till olika delar av materialet. I arbetet har också representanter för Sports for Life deltagit, liksom olika referenspersoner.

Den viktigaste matchen säljs som ett deltagarmaterial samlat i en pärm och kompletteras av en lärarhandling med praktiska övningar och andaktsförslag. Det kan beställas från Gummessons Bok & Musik – se information på bifogat blad.

Pär Sandstedt

 

 

 

 


Informationsblad >

 


Svenska Missionskyrkan