Länkar

Här finns länkar till ekumeniska samarbetsorgan och andra trossamfund.

Länkar till Svenska Missionskyrkans församlingar, skolor, distrikt och gårdar finner du under dessa respektive sidor.

Sociala Missionen
www.socialamissionen.se

AB Samvaror
www.samvaror.se

Nationella ekumeniska samarbetsorgan

Bilda
www.bilda.nu
Diakonia
www.Diakonia.se
Hela Människan
www.helamanniskan.se
Kyrkornas EU-kontor
www.kyrkornaseukontor.se
Räddningsmissionen
www.raddningsmissionen.se

Svenska Bibelsällskapet
www.bibeln.se

Sveriges Frikyrkosamråd
www.skr.org/fsr
Sveriges Kristna Råd
www.skr.org

Svenska Missionsrådet
www.missioncouncil.se

Internationella samarbetsorgan

Europeiska Kyrkokonferensen
Conference of European Churches
www.cec-kek.org

Internationélla Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor
International Federation of Free Evangelical Churches
www.iffec.org
Kyrkornas Världsråd
World Council of Churches
www.wcc-coe.org
Reformerta Kyrkornas Världsallians
World Alliance of Reformed Churches
www.warc.ch

Trossamfund i Sverige

Adventistsamfundet
www.adventist.se
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
www.efs.nu

Evangeliska Frikyrkan
www.efk.se

Frälsningsarmen
www.fralsningsarmen.se

Katolska Biskopsämbetet
www.katolskakyrkan.se

Metodiskyrkan i Sverige
www.metodistkyrkan.se

Missionssälskapet Bibeltrogna Vänner
www.msbv.se

Pingströrelsen
www.pingst.se

Svenska Alliansmissionen
www.alliansmissionen.se

Svenska Baptistsamfundet
www.baptist.se

Svenska Kyrkan
www.svenskakyrkan.se


Svenska Missionskyrkan