Logo, församlingsstadgar, församlingskonstitution, brevpapper, hemsida

Stadgar
I matrikeln finns förslag på hur församlingsstadgar och församlingsordning kan utformas för den lokala församlingen. 
Klicka här för att ladda ner stadgar mm.

Logo
Varje församling har idag sin egen symbol. En tanke med Missionskyrkans symbol är att den ska kunna användas även av församlingarna, då med det egna namnet under bilden. Det är inget krav, utan en möjlighet för de församlingar som vill, men det finns en poäng i att öka igenkänningen med en gemensam symbol. Här kan du ladda ner logotypen i olika format >

Brevpapper, kuvert, affischer, mm
De församlingar som väljer att använda den gemensamma symbolen kan beställa färdiglayoutat brevpapper, kuvert, visitkort mm. Läs mer >

Internet
Församlingar har möjlighet att lägga sin hemsida som en underdomän till www.missionskyrkan.se helt gratis. Församlingens adress blir då www.församlingensnamn.missionskyrkan.se.

E-post/Skutan
Skutan är Svenska Missionskyrkans och församlingarnas intranet. Här finns diskussionsforum och församlingarna kan lägga upp konferenser för enklare e-posthantering för exempelvis styrelsen.

Frågor om internet och e-post kan skickas till webbadmin@missionskyrkan.se.

Telefonkatalogen
Finns det flera missionsförsamlingar i samma katalog kan det vara lämpligt att samla dem under en annons. Förslag på hur det kan se ut finns bifogat.

Har du funderingar eller kanske förslag som kan komma andra församlingar till del när det gäller gemensamma aktiviteter och profilfrågor, hör gärna av dig till info@missionskyrkan.se, 08-674 07 00.

 

 

Svenska Missionskyrkan