Vår konsult har haft stora problem med anmälningsfunktionen för kyrkokonferensen. Vi arbetar intensivt för att det inom någon dag ska vara möjligt att anmäla sig på gemensamframtid.se


Svenska Missionskyrkan